צוואות

צוואה הינה מסמך בעל תוקף משפטי אשר קובע חלוקת נכסים ורכוש של אדם ליורשיו לאחר מותו. כל אדם רשאי לערוך צוואה בחייו ובתנאי שהוא עורך אותה בדעה צלולה וכפי רצונו. בצוואה יכולים להופיע יורשים מסויימים או כל היורשים האפשריים הקיימים לאדם, כמו גם נכס או רק חלק מן הרכוש או לחילופין כל רכושו של אדם, החל מחפץ אחד קטן ועד לנכסים גדולים, עסקים וכו' ובתנאי שהצווי על הירושה ברור ולא נתון לפרשנויות שונות. לעיתים אין לשון הצווי ברורה והדבר מחייב דיון בבית המשפט וקיום הצוואה כפי רצון המת עד כמה שניתן.

 

סוגי צוואות
על פי דין ישנם כמה סוגים עיקריים של צוואות:

1. צוואה בעל פה – רוב נערכת על ערש דווי או במצבים שבהם אדם רואה עצמו עומד לפני מוות – מקרים בהם עורך הצוואה אינו מסוגל לכתוב אותה על גבי נייר או לערוך אותה בדרך פורמלית אחרת מפאת מצבו או מפאת חוסר זמן ובלבד שיש עמו עדים שיכולים לכתוב את דבריו בסמוך לציווי עצמו או במקביל אליו. צוואה זו תקפה לחודש ימים בלבד באם המצווה נותר בחיים לאחר עריכתה.

2. צוואה בעדים – צוואה הנערכת ונכתבת מול שני עדים המצהירים כי המצווה נמצא בדעה צלולה והוא כשיר לערוך צוואה זו הנערכת לפי רצונו בלבד. עריכת צוואה בעדים אינה מחייבת נוכחות של עורך דין במקום, אך יחד עם זאת לעדים אסור שיהיה עניין אישי עם הנפטר ו/או בצוואה הנערכת, כלומר הם אינם חלק מהיורשים או בעלי אינטרס כלפי היורשים והמצווה. על גבי הצוואה יצויינו תאריך עריכתה, חתימת המצווה, הצהרת המצווה על רצונו וצלילות דעתו וחתימת העדים.

3. צוואה בכתב יד –הצוואה הכי פשוטה שאותה כותב המצווה בכתב ידו בלבד ובה יופיעו תאריך, צווי וחתימת המצווה בסוף הצוואה. צוואה זו אינה דורשת עדים ו/או עורכי דין על מנת להפיקה ובלבד שהמצווה נמצא כשיר לעריכת צוואה הן מבחינה בריאותית והן מבחינה תודעתית.

4. צוואה בפני רשות – צוואה אשר נערכת על ידי גורם חיצוני מוסמך או מוגשת אליו למשמר. גורם זה יכול להיות רשות מחוקקת, עורך דין, נוטריון וכו'. הצוואה נערכת בשפתו של המצווה ובתוספת הצהרה של נציג הרשות וחתימתו של הנציג על גביה.

5. צוואה הדדית – מקובלת יותר בין בני זוג. האחד מוריש לשני ורק לאחר שהשני נפטר כלל הרכוש מצווה ליורשים הנוספים. צוואה זו ניתנת לביטול כל עוד שני בני הזוג בחיים.

 

ביטול צוואה
כאשר אדם נפטר ומותיר אחריו צוואה, ברוב המקרים לא ניתן לבטלה אלה אם מוכח חד משמעית כי נערכה שלא כדין. לעומת זאת, כל עוד מצווה חי הוא רשאי על פי חוק לשנות או לבטל את צוואתו באשר היא. ביטול הצוואה הינו גורף ואינו תלוי באופן עריכת הצוואה במקורה. ביטול הצוואה יכול להיעשות או במסמך נגדי או באמצעות השמדה טוטלית של הצוואה המקורית ובלבד שהושמדה בידי המצווה ולא בידי בעל עניין כזה או אחר. בנוסף לכך, היה ואדם עורך צוואה חדשה או מתוקנת, אשר אינה עולה בקנה אחד עם תוכן הצוואה המקורית, תקבל האחרונה תוקף משפטי על פני הצוואה המקורית שתתבטל באופן אוטומטי.

 

התנגדויות
כעקרון, כל אדם יכול על פי דין לעתור כנגד מימוש צוואה ובלבד שיכול להוכיח אחד או יותר מהטענות הבאות:

1. עריכת הצוואה תחת לחץ או השפעה סובייקטיבית של גורם בעל אינטרס כזה או אחר ברכוש הנפטר.

2. קיום צוואה עדכנית יותר מזו שהוגשה למימוש.

3. הצוואה סותרת את רצון המנוח או אינה עולה בקנה אחד עמו.

4. אחד העדים ו/או המשתתפים בעריכת הצוואה מצויין בה כיורש.

את ההתנגדות יש להגיש לבית המשפט עד שבועיים ממועד פרסום דבר מימוש הצוואה באופן פומבי.

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש

שמי אפרת חורי הרוש עורכת דין מתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה. אמא לארבעה ילדים. אני בוגרת תואר ראשון במשפטים (LLB) וכן חברה בלשכת עורכי הדין ותואר ראשון (LLB) במנהל עסקים . כמו כן אני בוגרת קורס גישור כללי וגישור משפחתי. וקורס אימון במכון ICU.