ידועים בציבור ירושה

 

זכות הירושה היא ללא ספק אחת מן הזכויות המשפטיות והכלכליות החשובות ביותר. בכל הנוגע לבני זוג נשואים, קיומה של זכות הירושה הוא ברור וידוע, אולם מה בדבר ידועים בציבור? האם החוק בישראל מקנה גם להם את הזכות החשובה הזו?

 

אודות ידועים בציבור

ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים חיי זוגיות ושיתוף, אך הם אינם נשואים. לעיתים מדובר בבחירה של בני הזוג שלא למסד את הקשר ולעיתים באילוץ, משום שאין באפשרותם להינשא בטקס דתי בשל כללי ההלכה. בעבר, הייתה זו תופעה נדירה למדי ובהתאם לכך, זוגות אלו היו למעשה נטולי זכויות. אולם, בחלוף השנים, משחלה עלייה משמעותית במספר הזוגות בישראל החיים כידועים בציבור, מצב דברים זה השתנה ואט אט, מערכת המשפטית החלה להעניק לזוגות אלו עוד ועוד זכויות עד כי כיום, מעמדם של ידועים בציבור דומה מאוד לזה של זוגות נשואים. השוני המרכזי נעוץ בכך כי ידועים בציבור נדרשים להוכיח את הסטטוס שלהם (קיומה של מערכת זוגית ומשק בית משותף) ורק לאחר מכן, יוכלו בני הזוג ליהנות מן הזכויות השונות, למשל, זכות הירושה.

 

דיני הירושה: הקדמה

עם פטירתו של אדם, רכושו, הנקרא עזבון, יחולק ליורשיו. זהות היורשים, כמו גם אופן חלוקת הרכוש ביניהם נקבעת על פי צוואה שערך המנוח בחייו, בה הוא מפרט למי יועבר רכושו ועל פי איזו חלוקה. בהעדר צוואה, או כאשר הצוואה נפסלה על ידי בית המשפט, יחול סדר הירושה שבחוק. חלוקת הרכוש, בכל אחת משתי הדרכים הללו, מחייבת קבלת צו מתאים מהרשם לענייני ירושה: אם קיימת צוואה, תוגש בקשה לקבלת צו קיום צוואה ובהעדר צוואה, יפנו היורשים לקבלת צו ירושה. בני זוג נשואים יורשים זה את זו על פי חוק, אלא אם נקבע אחרת בצוואה. האם כך הדבר גם לגבי ידועים בציבור?

 

זכות הירושה של ידועים בציבור

החוק בישראל אכן מקנה לידועים בציבור זכות ירושה ובדומה לזוגות נשואים, היא חלה כל עוד לא נקבע אחרת בצוואה. כלומר, בהעדר קיומה של צוואה הקובעת יורשים אחרים, ידוע/ה בציבור יורשים זה את זו. עם זאת, ישנו בכל זאת הבדל בין זכות הירושה של ידועים בציבור לבין זו של זוגות נשואים. מדוע? היות שזכות הירושה של ידועים בציבור מותנית בהוכחת הסטטוס ותחול רק בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: התנאי הראשון הוא קיומה של מערכת זוגית אוהבת ותקינה, הן לאורך החיים המשותפים והן בסמוך למועד פטירתו של המנוח/ה. התנאי השני הוא כי בני הזוג קיימו משק בית משותף. לעניין זה אין הכרח כי בני הזוג חיו באותו בית, אך יש להראות סממנים שיתופיים אחרים. התנאי השלישי הנדרש להכרה בזכות הירושה, הוא כי בני הזוג לא היו נשואים לאנשים אחרים במועד פטירת המנוח/ה.

 

 

 

חשיבותה של עריכת צוואה

כאמור מעלה, דיני הירושה מעניקים לידועים בציבור זכות ירושה, אולם זו מותנית בהוכחת הסטטוס. על כן, על ידועים בציבור לערוך צוואה, אשר תעניק להם את הוודאות המשפטית והידיעה כי עתידם הכלכלי מובטח, במקרה שמי מהם ילך לעולמו. עריכת צוואה תייתר את הצורך בפנייה לבית המשפט לשם קבלת זכויות ברכוש וכן יכולה לצמצם משמעותית את הסיכוי להיווצרותו של סכסוך ירושה משהצוואה מבהירה מי הם היורשים ומהו חלקם בעזבון.

 

לשם עריכת צוואה, חשוב מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה וזאת מכמה טעמים: ראשית, על מנת שהצוואה תהיה ברת תוקף משפטי, עליה להיות ערוכה על פי כללי הדין וסטייה מהם יכולה להביא לפסלותה של הצוואה. שנית, כאשר עורך דין מקצועי ומנוסה מנסח את הצוואה, הוא מוודא מהו היקף רכושו של המצווה, מיהם היורשים להם הוא מעוניין להוריש את רכושו ודואג כי כל הפרטים הרלוונטיים יופיעו בצוואה. באופן הזה, קטן מאוד הסיכוי כי תוגש התנגדות לצוואה וניתן יהיה לקבל צו קיום צוואה ולחלק את העזבון תוך זמן קצר.

 

 

זכות הירושה של זוגות חד מיניים

בעוד שזכות הירושה של ידועים בציבור הוכרה בחוק, שונה המצב עת שמדובר על זוגות חד מיניים. חוק הירושה נוקט בלשון של "איש ואישה" כאשר הוא מתייחס לזכות הירושה של בני זוג ולפיכך, הוא חל על פניו רק על זוגות הטרוסקסואלים, בין אם הם נשואים ובין אם הם ידועים בציבור. אמנם, ניתנו עד היום מספר פסקי דין אשר הכירו בזכותם של בני זוג חד מיניים לרשת זה את זה אך אלו אינם מהווים הלכה מחייבת. משכך, זוגות חד מיניים בישראל נדרשים לפנות בכל פעם אל בית המשפט לשם הכרה בזכות הירושה ואין כל ערובה כי בית המשפט ייעתר. על כן, הדרך היחידה עבור זוגות חד מיניים להבטיח כי יירשו זה את זה, היא באמצעות צוואה. אמנם, כפי שהוסבר לעיל, עריכת צוואה מומלצת גם עבור ידועים בציבור, אך בשונה מזוגות חד מיניים, זכות הירושה הוקנתה להם בחוק ובאפשרותם ליהנות מזכויות הירושה, גם ללא צוואה.

 

 

 

 

 

 

 

 

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש

שמי אפרת חורי הרוש עורכת דין בתחום דיני המשפחה והירושה. אמא לארבעה ילדים. אני בוגרת תואר ראשון במשפטים (LLB) וכן חברה בלשכת עורכי הדין ותואר ראשון (BA) במנהל עסקים. כמו כן, אני בוגרת קורס אימון במכון ICU. ובוגרת קורס גישור משפחה.