ירושה על פי דין

 

דיני הירושה קובעים כי רכושו של אדם שנפטר, יעבור ליורשיו. זהותם של אלו וחלקם בעזבון, ייקבעו על פי אחד משניים: צוואה שערך המנוח בחייו או על פי דין. כאשר קיימת צוואה, יחולק הרכוש על פי האמור בה וכאשר לא נערכה צוואה, או נפסלה, חלוקת העזבון תיעשה על פי הקבוע בחוק הירושה.

 

הסדר הירושה שבחוק

ירושה על פי דין, רלוונטית כאשר המנוח לא ערך צוואה בחייו, הקובעת את אופן חלוקת רכושו לאחר מותו. כמו כן, הסדר הירושה שבחוק תקף גם במצב שבו נערכה צוואה, אולם בית המשפט קבע כי הצוואה פסולה, במסגרת הליך התנגדות לצוואה. פסלות צוואה תתאפשר בין היתר כאשר הוכח כי המנוח לא היה כשיר משפטית בעת עריכת הצוואה, עת שהמתנגד לצוואה הוכיח את קיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה וכיו"ב. במקרה שכזה, בית המשפט מורה על פסילת הצוואה, אז חלוקת העזבון תתבצע על פי הסדר הירושה שבחוק.

 

סעיף 10 לחוק הירושה קובע מי הם היורשים על פי דין ומדובר בבני המשפחה של המנוח, כאשר קודמים בסדר הירושה הם בן הזוג והילדים. ההוראה המרכזית במסגרת ירושה על פי דין קובעת כי בן הזוג יורש את כל המטלטלין שהיה בבעלות המנוח וכן חצי משאר העזבון. החצי השני עובר לבעלותם של  הילדים אשר יתחלקו בו שווה בשווה. אם ילדי המנוח אינם בחיים, יעבור חציים בעזבון לנכדיו של המנוח ובהעדר נכדים, הורי המנוח הם היורשים.

 

קבלת צו ירושה

לשם חלוקת העזבון במסגרת ירושה על פי דין, יש לקבל צו ירושה. הצו ניתן על ידי אחד משני גורמים: הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני וזאת על פי בקשה המוגשת להם. את הבקשה יש להגיש על גבי הטופס המיועד לכך ולצרף לה מסמכים שונים כגון תעודת הפטירה ואישור בגין תשלום אגרות. מרבית הבקשות לצו ירושה מוגשות אל הרשם לענייני ירושה, המפרסם את דבר הבקשה בעיתון, על מנת ליידע את הציבור ולאפשר הגשת התנגדויות טרם יינתן צו ירושה. כך למשל, אם ישנו אדם המחזיק בצוואה תקפה של המנוח, עליו יהיה להגיש התנגדות למתן צו ירושה, על מנת שרכושו של המנוח יחולק על פי הצוואה ולא על פי הסדר הירושה שבחוק.

 

החשוב לציין כי היה והוגשה התנגדות למתן צו ירושה, רשם לענייני ירושה אינו רשאי לדון בה והיא תעבור אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר יקיים דיון בעניין ויקבל הכרעה. לצד פרסום דבר הבקשה לצו ירושה בעיתון, תועבר הבקשה גם לתגובת האפוטרופוס הכללי, אשר במרבית המקרים אינו מבקש להיות צד להליך ונותן את אישורו למתן צו ירושה.

 

ירושה על פי צוואה

כאמור מעלה, ירושה על פי דין מתקיימת בהעדר צוואה, או כאשר הצוואה הוכרזה כפסולה. אולם, ככל שישנה צוואה תקפה, חלוקת העזבון תיעשה על פי הקבוע בה. עריכת צוואה מומלצת לכל אדם המבקש להבטיח את עתיד הקרובים לו ולקבוע בעצמו את אופן חלוקת רכושו לאחר מותו, שהרי בהעדר צוואה, יחול הסדר הירושה שבחוק. דיני הירושה מונים 4 סוגי צוואות: צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. הצוואה היא מסמך אישי, המתייחס לרכושו של המצווה בלבד, למעט צוואה הדדית, המאפשרת לבני זוג להוריש את רכושם זה לזו ולקבוע מי יהיו היורשים הבאים. כפי שיש לקבל צו ירושה, כדי לבצע את חלוקת הירושה על פי דין, כך נדרש לקבל צו לשם חלוקת הרכוש על פי צוואה והוא נקרא צו קיום צוואה. גם כאן נדרש מן היורשים להגיש בקשה בכתב, בצירוף אסמכתאות רלוונטיות וכן תינתן שהות להגשת התנגדויות למתן הצו.

 

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש

שמי אפרת חורי הרוש עורכת דין מתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה. אמא לארבעה ילדים. אני בוגרת תואר ראשון במשפטים (LLB) וכן חברה בלשכת עורכי הדין ותואר ראשון (LLB) במנהל עסקים . כמו כן אני בוגרת קורס גישור כללי וגישור משפחתי. וקורס אימון במכון ICU.