מה כוללים תשלומי המזונות?

 

מזונות ילדים הנו תשלום המוטל בעיקרו על האב, החל מלידתו של הילד ועד להגיעו לגיל 21, או סיום שירותו הצבאי. מזונות ילדים כוללים את כל צרכיו של הילד, כאשר מבחינים בין מזונות הכרחיים, אשר החיוב בהם הוא אבסולוטי, לבין מזונות מדין צדקה, אשר חיובם הוא תלוי מצבם הכלכלי של ההורים.

מזונות הכרחיים

כאמור בפתח הדברים, תשלום מזונות ילדים מתחלק לשני סוגים: מזונות הכרחיים ומזונות מדין צדקה. מזונות הכרחיים נועדו לספק את צרכי הקיום של הילד ועל כן החיוב בהם הוא אבסולוטי ואינו תלוי מצב כלכלי. נבהיר כי החובה לספק את המזונות ההכרחיים מוטלת על האב בלבד, למעט עת שמדובר על משמורת משותפת, כפי שיפורט בהמשך. אלו צרכים נכללים במזונות ההכרחיים? מדובר בצרכים הבסיסיים ביותר להם זקוק הילד כגון מזון, הלבשה והנעלה, חינוך והוצאות רפואיות הכרחיות.

 

מזונות מדין צדקה

לעומת המזונות ההכרחיים, ישנם מזונות מדין צדקה, אשר נחוצים לילד אך אינם הכרחיים לקיומו. משכך, החיוב בהם איננו אבסולוטי, אלא יעמוד על הפרק רק כאשר ידם של ההורים משגת. כאן אנו נוקטים בלשון "הורים" משום שהחובה למזונות מדין צדקה, בשונה ממזונות הכרחיים, מוטלת על שני ההורים, בהתאם ליכולת הכספית שלהם. אלו צרכים נכליים בסוג זה של מזונות? מדובר בין היתר בדמי כיס, חופשות ובילויים. מטרתם של מזונות מדין צדקה אינם לספק את הצרכים הבסיסיים של הילד, אלא להותירו ברמת החיים אליה הורגל טרם הגירושין. על כן, מחד אין המדובר בחיוב מוחלט אלא כזה תלוי יכולת כלכלית ומאידך, בשל תרומתו לרווחתם של הילדים, המגמה היא לכלול תשלום זה במסגרת דמי המזונות, כאשר הדבר מתאפשר.

 

תשלום המדור

אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בתשלום מזונות הילדים הוא המדור. מונח זה מקורו במילה דיור וכשמו כן הוא,  זהו תשלום עבור קורת הגג בה מתגוררים הילדים והוא כולל גם השתתפות בהוצאות בגין אחזקת הבית. סכום המדור הוא נגזרת מדמי השכירות שמשלמת האם עבור הדירה בה היא מתגוררת עם הילדים. לרוב, מדובר בשיעור של כ30% בגין ילד אחד, 40% בגין שני ילדים ו50% בגין שלושה ילדים ומעלה. כאשר מדובר על משכנתא ולא על דירה שכורה, גובה המדור לא יהיה בהכרח נגזרת של החזר המשכנתא החודשי, אלא נהוג לפסוק לאב סכום מדור המשקף את עלות דמי השכירות בגין דירה דומה, על פי גודלה ומיקומה. חשוב לציין, כי במידה שהאם והילדים אינם מתגוררים עוד בבית בו חיה המשפחה לפני הגירושין, המדור החדש חייב לספק תנאי מגורים הדומים לאלו שלהם הילדים הורגלו, מבחינת גודלה של הדירה וסביבת המגורים.

מזונות במשמורת משותפת

כאשר אנו מדברים על מזונות ילדים, ראוי להזכיר את ההלכה החדשה בעניין זה המתייחסת למזונות במשמורת משותפת. בית המשפט העליון קבע כי כאשר ההורים חולקים את החזקה על הילדים ואין המדובר במשמורת מלאה, אזי חובת תשלום מזונות הילדים חלה על שני הצדדים. פירוש הדבר הוא כי האב אינו נושא עוד בחבות המזונות לבדו, כפי שקורה כאשר ניתנה לאם משמורת מלאה, אלא לאם חבות שווה לזו של האב, לדאוג לצרכי הילדים. הלכה למעשה, חלוקת הנטל בין האב לאם לעניין מזונות הילדים תיעשה בכל מקרה לגופו, על פי היכולת הכלכלית של הצדדים ועל פי זמני השהות של כל צד עם הילדים. בהעדר הסכמה בין ההורים בסוגיה זו, בית המשפט יבחן בין היתר את היקף צרכי הילדים, את רמת ההכנסה של כל אחד מהצדדים, כמו גם את פוטנציאל ההשתכרות ויקבע את חלוקת הנטל בתשלום המזונות.

 

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש

שמי אפרת חורי הרוש עורכת דין מתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה. אמא לארבעה ילדים. אני בוגרת תואר ראשון במשפטים (LLB) וכן חברה בלשכת עורכי הדין ותואר ראשון (LLB) במנהל עסקים . כמו כן אני בוגרת קורס גישור כללי וגישור משפחתי. וקורס אימון במכון ICU.