הפחתה רטרואקטיבית של מזונות ילדים

פסק דין חדש של בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה קובע: הלכת בית המשפט העליון באשר לשוויון בנטל מזונות הילדים במשמורת משותפת בין האב לאם, חלה רטרואקטיבית. משמעות הדבר כי כעת נפתחה הדלת בפני כל אב במשמורת משותפת, לבקש את הפחתת מזונות הילדים שנקבעו לו.

 

שוויון בנטל המזונות – הלכת ביהמ"ש העליון

בחודש יולי 2017, התחוללה מהפכה בסוגיית מזונות הילדים, בשל ההלכה החדשה שקבע בית המשפט העליון. על פיה, בעת משמורת משותפת, יישאו ההורים יחד בחובת מזונות הילדים, על פי היכולת הכלכלית שלהם. החלטה זו שינתה באופן דרסטי את המצב המשפטי שנהג עד אז, במסגרתו התשלום בגין מזונות ילדים היה באחריות האב גם במקרה של חזקה משותפת של ההורים. פירוש הדבר הוא כי אבות במשמורת משותפת היו משלמים עד כה כפל תשלום מזונות, קרי, הם נשאו בהוצאות הילדים לא רק כאשר הילדים שהו עמם, אלא גם כיסו את הוצאותיהם כאשר הם שהו עם אמם. במצב האופטימאלי ביותר, יכול היה האב לבקש הפחתה מסוימת של דמי המזונות, אך גם אז, היה מדובר בתשלום יתר. ביהמ"ש העליון קבע כי מצב הדברים הזה פוגע בעקרון השוויון בין אבות ואימהות וקבע הלכה חדשה של שוויון בנטל.

 

האם ההלכה החדשה חלה רטרואקטיבית?

בית המשפט העליון קבע ללא ספק תקדים משפטי חשוב מאין כמותו, אולם בהחלטתו זו לא התייחס לסוגיה האם ההלכה החדשה תחול מאותו מועד ואילך בלבד, או שמא, תחול היא גם על תיקי מזונות סגורים. כלומר, האם אב במשמורת משותפת אשר  בית המשפט כבר קבע את גובה תשלום המזונות שישלם, יוכל לפנות אליו בבקשה להפחית את דמי המזונות בשל ההלכה החדשה. במהלך השנה שחלפה מאז פסק דינו של ביהמ"ש העליון, נדרשו בתי המשפט לענייני משפחה לשאלה זו מספר פעמים ועד כה נקבע כי ההלכה של שוויון בנטל המזונות, לא תחול על תיקי מזונות סגורים אלא על תיקים מתנהלים וחדשים בלבד. על כן, הדרך היחידה להפחתת מזונות ילדים בתיק סגור, תהיה כפי שהייתה עד כה, הצגת שינוי מהותי בנסיבות. אולם, כב' השופט עובד אליאס, שופט בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, נתן ביום 1.7.18 החלטה חדשה ומהפכנית בעניין זה במסגרתה נקבע לראשונה כי הלכת בית המשפט העליון בדבר שוויון בנטל מזונות ילדים תחול גם רטרואקטיבית על תיקים סגורים ( תמ"ש 4542-03-16).

 

משלם מזונות ילדים? אולי אתה זכאי להפחתה

כלל ידוע הוא כי הפחתת דמי מזונות ילדים, לאחר שנקבעו, תתאפשר רק אם הוכח שינוי מהותי בנסיבות ממועד קביעת המזונות, כגון פיטורי האב מעבודתו, מחלה הפוגעת בכושר ההשתכרות וכיו"ב. במסגרת תמ"ש 4542-03-16, קובע כב' השופט אליאס כי ההלכה של בית המשפט העליון הקובעת שוויון בנטל המזונות בין ההורים, מהווה כשלעצמה שינוי מהותי בנסיבות. משכך, זו תחול לא רק על תיקי מזונות חדשים ותיקים שכבר התנהלו בבתי המשפט במועד קביעת ההלכה, אלא גם על תיקים שכבר נסגרו. המשמעות: כל אב בישראל, אשר ילדיו הנם במשמורת משותפת,  יכול עתה לפנות, על בסיס פסק דין זה, אל בית המשפט לענייני משפחה, בבקשה להפחית את דמי המזונות שנקבעו לו וזאת ללא כל חובה להוכיח את קיומו של שינוי אחר בנסיבות, כפי שהיה נדרש עד כה. הנימוק המרכזי של השופט אליאס לפסיקתו זו, אשר שונה כאמור מכל פסיקה אחרת בעניין זה של בתי המשפט לענייני משפחה, הוא כי יש להימנע ממצב שבו יהיה שוני מהותי בסכום המזונות שנקבע אצל זוגות שנפרדו לפני יולי 2017, מועד קביעת ההלכה על ידי ביהמ"ש העליון, לבין זוגות אשר נפרדו לאחר יולי 2017. משכך, יש להחיל  רטרואקטיבית את ההלכה בדבר שוויון בנטל המזונות בין ההורים.

 

אב במשמורת משותפת? פנה לייעוץ משפטי

לפסק דינו של השופט אליאס יש משמעות כלכלית אדירה על כל אב בישראל המצוי במשמורת משותפת ומשלם דמי מזונות. עובדה ידועה היא כי אבות רבים מצויים כיום בקריסה כלכלית עקב תשלומי המזונות ועתה, קמה האפשרות להביא להפחתה בדמי המזונות שהם משלמים. בפעולה זו, יוכלו בתי המשפט לתקן עוול כבד שנגרם לאותם אבות ולאפשר להם להשתקם כלכלית.  חשוב להבהיר כי פסק הדין הזה אינו מחייב את יתר בתי המשפט לענייני משפחה, אולם הוא מהווה ללא ספק בסיס איתן להגשת תביעות רבות להפחתת דמי מזונות ילדים. משכך, סביר להניח שפסק דין זה הוא הראשון מבין רבים לבוא בשנים הקרובות. לכן, אם הנך במשמורת משותפת על ילדייך, באפשרותך לפנות לייעוץ משפטי ולברר בדבר הגשת תביעה להפחתת דמי המזונות.

 

 

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש

שמי אפרת חורי הרוש עורכת דין בתחום דיני המשפחה והירושה. אמא לארבעה ילדים. אני בוגרת תואר ראשון במשפטים (LLB) וכן חברה בלשכת עורכי הדין ותואר ראשון (BA) במנהל עסקים. כמו כן, אני בוגרת קורס אימון במכון ICU. ובוגרת קורס גישור משפחה.