ייפוי כח מתמשך

מעוניינים לדאוג לעתידכם? ייפוי כח מתמשך הוא אחד הכלים החשובים למטרה זו. זהו מסמך משפטי באמצעותו ניתן למנות אדם שיטפל בענייננו בעתיד, כאשר אנו לא נוכל לעשות זאת, בשל מגבלה פיזית ו/או שכלית, בשל תאונה, מחלה וכיו"ב.

 

מה בין אפוטרופסות לייפוי כח מתמשך?

כולנו מכירים את מוסד האפוטרופסות אשר במסגרתו ממונה אדם אחר לדאוג לעניינו כאשר אין באפשרותנו לעשות זאת. אולם, מינוי אפוטרופוס הוא הליך ארוך ומורכב, אשר נעשה בדרך כלל לאחר הידרדרות במצבו של החסוי, בעוד שייפוי כח מתמשך היא פרוצדורה פשוטה, המאפשרת לנו לקבוע בעודנו כשירים וצלולים, מי יקבל את ההחלטות עבורנו כאשר כושר השיפוט שלנו ייפגע.

 

מהי סמכותו של מיופה הכח?

הממנה הוא זה אשר קובע את סמכותו של מיופה הכח, כאשר באפשרותו לערוך ייפוי כח מתמשך לכל ענייניו, קרי, אישיים, רפואיים ורכושיים, או לחלקם בלבד. כמו כן, ייפוי הכח יכלול הנחיות שונות כיצד לקבל ולבצע את ההחלטות עבור הממונה ומיופה הכח חייב לפעול על פי הנחיות אלו באופן המדויק ביותר. אם ישנן הנחיות שלא ניתן לבצען או שאינן חוקיות, על מיופה הכח לפנות לבית המשפט על מנת שיקבע כיצד עליו לפעול.

 

סוגי ייפוי כח

כאמור מעלה, הממנה יכול לקבוע את היקף סמכויותיו של מיופה הכח ואלו יכולות לכלול את כל ענייניו או לקבוע כי מיופה הכח מוסמך לקבל החלטות עבורו בתחום מסוים בלבד. ניתן לחלק את אלו לשלוש קטגוריות מרכזיות:

  • עניינים אישיים: מתייחס לצרכים חברתיים, נפשיים ולרווחתו הכללית של הממנה.
  • עניינים רפואיים: נוגע להחלטות רפואיות כגון סוגי טיפולים, זהות המטפל וכיו"ב.
  • ענייני רכוש: טיפול בענייניו הכלכליים של הממנה, לרבות כספים ונכסים.

 

מינוי מספר מיופיי כוח

ניתן למנות מיופה כח יחיד וכן ניתן למנות מספר מיופי כח, כאשר לכל אחד תהיינה סמכויות אחרות הנוגעות לענייניו של הממנה. כאשר ממונים מספר מיופי כח, חשוב לקבוע האם יפעלו הם בנפרד או במשותף וכן לקבוע דעתו של מי תכריע במקרה של מחלוקת ביניהם. עוד נציין כי כדאי ואף רצוי למנות לכל מיופה כח, מיופה כח חלופי, למקרה שזה לא יוכל או ירצה למלא את תפקידו.

 

 

 

כניסתו לתוקף של ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך ייכנס לתוקפו כאשר הממנה לא יוכל לקבל החלטות בעצמו. מטבע הדברים, קשה לקבוע בדיוק מתי מתרחש מועד זה. על כן, חשוב מאוד כי הממנה יקבע הנחיות ברורות בסוגיה זו, אשר באמצעותן ניתן יהיה לבחון בזמן אמיתי האם חדל הוא מלהבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכח. בהעדר הוראות ברורות בנושא זה, על מיופה הכח לקבל חוות דעת מומחה אשר תקבע העדר כשירות של הממנה לאותו עניין כאמור.

 

פנייה לעורך דין

מעוניינים לערוך ייפוי כח מתמשך? לשם כך יש לפנות לעורך דין וזאת מכמה טעמים. ראשית, על פי החוק, חתימה על ייפוי כח מתמשך חייבת להיעשות בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לעניין זה. שנית, בשל משמעותו הענפה של מסמך זה, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בדבר תוכנו ולוודא כי הוא מנוסח באופן המשקף במדויק את רצון הממנה. שלישית, עורך הדין יטפל בכל הפרוצדורה הדרושה, על מנת שייפוי הכח יהיה בר תוקף, כגון אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי.

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך

הממנה רשאי לבטל ייפוי כח מתמשך בהודעה בכתב למי שמינה להיות מיופה כח וכן בהודעה לאפוטרופוס הכללי. כמו כן, ייפוי כח מתמשך יבוטל כאשר מתקיים תנאי שקבע הממנה בייפוי הכח, אשר בהתרחשותו, יבוטל ייפוי הכח. בנוסף לזאת, רשאי בית המשפט להורות על ביטול ייפוי כח מתמשך לאחר כניסתו לתוקף בנסיבות שונות, ביניהן, כאשר מיופה הכוח אינו מפעיל את הסמכויות שניתנו לו באופן ראוי וכתוצאה, נגרמת לממנה פגיעה של ממש. בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי בית המשפט תוגש על ידי קרובי משפחה או ידידים של הממנה או על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

 

 

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש

שמי אפרת חורי הרוש עורכת דין מתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה. אמא לארבעה ילדים. אני בוגרת תואר ראשון במשפטים (LLB) וכן חברה בלשכת עורכי הדין ותואר ראשון (LLB) במנהל עסקים . כמו כן אני בוגרת קורס גישור כללי וגישור משפחתי. וקורס אימון במכון ICU.