הגדלה או הפחתה של מזונות ילדים

הכלל הבסיסי בדיני מזונות ילדים הוא כי לאחר שנקבע סכום התשלום, יש צורך בשינוי מהותי בנסיבות על מנת לשנותו. כיום, המצב המשפטי בסוגיה זו מורכב יותר ויש להבחין בין הגדלת גובה המזונות לבין הפחתתם. 

הקדמה: מהם מזונות ילדים?

כאשר בני זוג מתגרשים ויש להם ילדים משותפים, עולה סוגיית מזונות הילדים. מדובר בתשלום חודשי אשר משולם על ידי האב לאם, עבור הוצאות הילדים. חובה זו מקורה במשפט העברי והיא מחולקת למזונות הכרחיים, המייצגים את הצרכים הבסיסיים של הילד ולמזונות מדין צדקה, המייצגים כל צורך אשר אינו הכרחי לקיום. החובה לספק את המזונות ההכרחיים היא אבסולוטית ואינה תלויה ברמת הכנסתו של האב, לעומת מזונות מדין צדקה, אשר החיוב בהם הנו בהתאם ליכולת הכלכלית. עוד נציין, כי בעוד מזונות הכרחיים מוטלים על האב בלבד, הרי שמגיל 15 ואילך, משתתפת האם בתשלום מזונות מדין צדקה וזאת בהתאם ליכולת הכלכלית שלה. יודגש כי כל האמור לעיל רלוונטי באשר למשמורת מלאה בלבד, אולם אם ההורים חולקים את החזקה על הילדים במסגרת משמורת משותפת, אזי נושאים הם יחד בחובת מזונות הילדים, בהתאם לזמני השהות ויכולתם הכלכלית.

שינוי מהותי בנסיבות

עקרון העל בכל הנוגע למזונות ילדים הוא כי לאחר שנקבע שיעור התשלום, שינויו, מעלה או מטה, מצריך הוכחה כי חל שינוי מהותי בנסיבות, אשר לא היה ניתן לצפות אותו בעת קביעת גובה התשלום. בכל הנוגע להגדלת דמי המזונות, נראה כי לא חל שינוי בפן זה ואכן, אם מי מהצדדים יבקש להגדיל את גובה התשלום, יידרש הוא להוכיח שינוי בצרכי הילדים ו/או שינוי משמעותי לרעה במצבו הכלכלי. כך למשל, אם אחד הילדים מתקשה בלימודים וזקוק לשיעורים פרטיים, יכול זה להיחשב כשינוי מהותי, שהרי הוצאות שכאלו אינן נכללות בדרך כלל בחישוב המזונות. פיטורין או סגירת עסק עצמאי, אשר הרעו את מצבו הכלכלי, יכולים גם הם להוות עילה לבקשה להגדיל את דמי המזונות, על מנת לספק את צרכי הילדים. בשונה מהגדלת המזונות, נדמה שבכל הנוגע להפחתת התשלום, התמונה מעט מורכבת יותר בעקבות פסקי הדין החדשים בסוגיית המזונות.

הפחתת מזונות ילדים

בחודש יולי 2017, קבע בית המשפט העליון (בע"מ 919/15) כי במשמורת משותפת, יחול שוויון בנטל חובת מזונות הילדים וההורים יישאו בה יחד, בהתאם לזמני השהות ורמת הכנסתם. מאז, דנו בתי המשפט לענייני משפחה בסוגיות שונות אשר עלו מהלכה חדשה זו. בין היתר, עסקו בשאלה האם הפחתת דמי מזונות ילדים זקוקה עדיין לשינוי מהותי בנסיבות, כפי שהיה עד כה, בדומה להגדלת המזונות, או שמא ההלכה החדשה חלה רטרואקטיבית. חלק מפסקי הדין קבעו כי המצב המשפטי לא השתנה והפחתת דמי מזונות הילדים היא אפשרית רק אם חל שינוי מהותי בנסיבות  (שינוי בצרכי הילד/במצבו הכלכלי של ההורה) אולם, פסק דין אחד (תמ"ש 4542-03-16) קבע כי ההלכה החדשה חלה רטרואקטיבית. משמעותה של קביעה זו היא כי אין עוד צורך בהוכחת שינוי בנסיבות כאמור, אלא שעל בסיסה של ההלכה החדשה, יכול כל אב במשמורת משותפת, לבקש הפחתה בדמי המזונות, משעתה חל שוויון בחובת המזונות בין ההורים אשר חולקים את המשמורת על ילדיהם. יודגש כי מדובר לעת עתה בפסק דין אחד בלבד הקובע זאת והוא אינו מהווה הלכה מחייבת. מנגד, אין ספק כי קיומו, פותח את הדלת לתביעות רבות של הפחתת דמי המזונות במשמורת משותפת, ללא הצורך להוכיח שינוי מהותי בנסיבות.

חשיבותו של הייצוג המשפטי

השינויים המשפטיים שסקרנו במאמר זה, מביאים עמם בשורה חשובה בסוגיית מזונות הילדים. אם הנך אב גרוש וילדיך במשמורת משותפת, ייתכן מאוד ותוכל להפחית את גובה דמי המזונות שהנך משלם. בעוד שבעבר, תביעה כזו הייתה רלוונטית אך ורק אם חל שינוי משמעותי בצרכי הילדים או במצבו הכלכלי של האב, הרי שכיום, ההלכה החדשה של בית המשפט העליון, אשר קובעת שוויון בנטל המזונות בין ההורים, מאפשרת את הטענה כי יש לחשב מחדש את דמי המזונות בכל תיק ותיק של משמורת משותפת. למותר לציין כי אם תביעה זו מתקבלת, הרי שיורד מכתפי האב נטל כלכלי רב והוא מעתה יחלוק את חובת המזונות עם האם. לאור חשיבותה של סוגיה זו, כדאי אפוא לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין לענייני משפחה, אשר יבחן את נסיבות המקרה ויחווה דעתו בשאלה האם ניתן להגיש תביעה שכזו בנסיבות העניין.

 

 

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש

שמי אפרת חורי הרוש עורכת דין מתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה. אמא לארבעה ילדים. אני בוגרת תואר ראשון במשפטים (LLB) וכן חברה בלשכת עורכי הדין ותואר ראשון (LLB) במנהל עסקים . כמו כן אני בוגרת קורס גישור כללי וגישור משפחתי. וקורס אימון במכון ICU.