הפרת הסדרי ראייה

בקרב מרבית הזוגות המתגרשים, האם הופכת להורה המשמורן ואילו לאב נקבעים הסדרי ראייה. לקיומם הסדיר חשיבות רבה מאוד בשמירה על קשר רציף וקרוב בין האב לילדים ועל כן, הפרת הסדרי ראייה פוגעת בהתפתחותם התקינה של הילדים. במאמר זה נסביר בפרוטרוט מהם הסדרי ראייה, מדוע הם חשובים כל כך וכיצד מתמודדים עם התופעה של הפרת הסדרי ראייה.


מהם הסדרי ראייה?


בעת גירושין ולבני הזוג יש ילדים, עומדת על הפרק סוגיית המשמורת, כאשר אצל רוב הזוגות, יעברו הילדים למשמורת מלאה של האם ולאב ייקבעו הסדרי ראייה. זהו המונח המשפטי המתאר את המפגשים בין הילדים לאב, כאשר ישנם למעשה שני סוגים של הסדרי ראייה: רגילים ומורחבים. הסוג הראשון רלוונטי בדרך כלל לילדים קטנים עד גיל 3, אז יתקיים מפגש דו שבועי בימי חול בן מספר שעות ללא לינה והילדים ישהו עם האב כל סוף שבוע שני. כאשר הילדים גדולים יותר, מקובל לקבוע הסדרי ראייה מורחבים הכוללים גם לינה במפגשי אמצע השבוע. כיצד נקבעים הסדרי הראייה? באחת משתי דרכים: בהסכמה על ידי בני הזוג או על ידי ערכאה משפטית במסגרת תביעת משמורת ילדים.

במקרה הראשון אשר הוא האידיאלי, מגיעים הצדדים להסכמה בדבר מועדי המפגשים של האב עם הילדים. הסכמה זו מעוגנת בהסכם משמורת או בהסכם גירושין כולל. לעניין זה נציין, כי בעידן בו הולכת וגדלה המגמה של משמורת משותפת, ישנם זוגות המחליטים במסגרת משמורת מלאה, על הסדרי ראייה רחבים. במצב זה, היקף המפגשים עם האב הופך את ההסדר לדומה יותר למשמורת משותפת המאפשרת שימור טוב יותר של הקשר בין האב לילדים. היה וישנה מחלוקת בין ההורים באשר להסדרי הראייה, תוגש תביעת משמורת לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, אשר יכריע. נציין כי גם כאשר ישנה הסכמה בין הצדדים באשר למשמורת והסדרי הראייה, טעון ההסכם את אישורה של הערכאה המשפטית, אולם זו לא תתערב ברצון ההורים, אלא אם סברה כי ההסדר אינו תואם את טובת הילד.


הסדרי ראייה- חשובים לילדים ולאב

ההחלטה להתגרש, משמעה פירוקו של התא המשפחתי וצעד זה מערער מאוד עבור הילדים. על כן, משימתם הראשונה של ההורים צריכה להיות אפוא לשמר את הקשר הרציף והיציב של שניהם עם הילדים. כאשר האם מתמנה להורה המשמורן, הילדים שוהים מרבית הזמן עמה ועל כן הקשר בינה לבינם נותר ללא פגע. לעומת זאת, בכל הנוגע לאב, חווים הילדים נתק לא טבעי, הן בשל עזיבתו את הבית והן בשל הזמן המועט שהם מבלים יחדיו. מכאן, החשיבות הרבה כל כך של הסדרי הראייה, המהווים את המסגרת עבור האב והילדים לשמר את הקשר החם ביניהם למרות הגירושין.

הפרת הסדרי הראייה פוגעת מאוד בתחושת הביטחון והיציבות של הילדים ואף יכולה לעורר בהם תחושה של נטישה מצד האב. משכך, כפי שמיד נראה, בתי המשפט רואים בחומרה תופעה זו ונוקטים בסנקציות שונות נגד הצד המפר על מנת להרתיעו מלחזור על כך שוב. מלבד הפגיעה בטובת הילדים, כאשר הפרת הסדרי הראייה הנה מצד האם, היא פוגעת גם בזכותו של האב להיות מעורב בחיי ילדיו, זכות בסיסית אנושית של כל הורה. עוד בעניין הזה ראוי לציין, כי במשמורת מלאה, הפער הגדול בין שהות האב עם הילדים לבין שהות האם הוא זה שמביא יותר ויותר זוגות להחליט על חלוקה שווה של זמני שהות, קרי משמורת משותפת, או לכל הפחות להרחבת הסדרי הראייה על מנת שהאב יוכל לשמר את הקרבה בינו לבין הילדים ולהיות מעורב יותר בחייהם.


הפרת הסדרי ראייה

כאמור מעלה, לקיומם הסדיר של הסדרי הראייה חשיבות אדירה לרווחתם של הילדים. אולם למרות זאת, ישנה תופעה שכיחה של הפרת הסדרי ראייה. לא אחת, האם מנצלת את כוחה כמשמורנית ומחבלת במפגשי האב עם הילדים, למשל על ידי אי הימצאות בבית במועד בו אמור האב לאסוף את הילדים, או חוסר גמישות מוחלטת במועדי האיסוף או ההחזרה על מנת להקשות על האב. מהו הפתרון עבור אבות שמתמודדים עם מצב שכזה? ראשית, במקרים בהם מינה בית המשפט פקידת סעד לתיק, יכול האב לפנות אליה ולבקש את סיועה. כאשר הדבר לא הועיל, רשאי האב לפנות לבית המשפט בבקשה להורות לאם לקיים את הסדרי הראייה.

כאשר מדובר בתופעה חוזרת, בית המשפט נוהג להטיל קנס כספי על האם על מנת להרתיע אותה מלהמשיך בהתנהגות זו. במקרים קיצוניים, יכול בית המשפט אף להורות על שינוי במשמורת הילדים, למשל הרחבת הסדרי הראייה שנקבעו לאב ואף העברת המשמורת המלאה מן האם לאב. לעיתים, הפרת הסדרי הראייה היא מצדו של האב, אשר מאחר למפגשים או אף אינו מגיע אליהם כלל. במצב זה, רשאית האם לפנות לבית המשפט בדרישה לצמצם את הסדרי הראייה, ראשית, כדי למנוע מהילדים את תחושת האכזבה ושנית, כדי למנוע ממנה את חוסר הוודאות בדבר הגעתו של האב. גם כאן רשאי בית המשפט לקנוס את האב ובנוסף לכך, להורות לו לשלם לאם פיצוי כספי, למשל, בגין הפסד שעות עבודה או שכר מטפלת, הוצאות שנדרשה להן בשל הפרת הסדרי הראייה של האב.

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש


השארת תגובה