בקשה למינוי אפוטרופוס

אדם אשר איבד את כשרותו המשפטית זקוק לאפוטרופוס אשר ידאג לו ויטפל בענייניו. פעולה זו משמעותה אובדן עצמאותו של אותו אדם, הנקרא חסוי ולכן קבע החוק כי מינוי אפוטרופוס ייעשה בצו בית משפט בלבד. זאת לאחר שהוגשה לו בקשה למינוי אפוטרופוס המלווה בתצהיר ובמסמכים רפואיים המעידים על מצבו של החסוי.

מתי נדרש מינוי אפוטרופוס?

מוסד האפוטרופסות נועד להגן על זכויותיהם של אנשים שאיבדו את כשרותם המשפטית, באופן מלא או חלקי ועל כן, אינם יכולים לדאוג לעצמם. אחת הסיטואציות השכיחות בהן נדרש מינוי אפוטרופוס הוא לקשיש אשר עקב מצבו הפיזי ו/או הנפשי כבר אינו מסוגל לדאוג לענייניו. אז יש למנות לו אדם או גורם אחר, שיכנס בנעליו, יקבל החלטות במקומו ויבטיח את זכויותיו בנושאים השונים. מינוי אפוטרופוס יכול לעמוד על הפרק גם עבור אנשים צעירים אשר סובלים ממגבלה משמעותית עקב מחלה או תאונה, המשפיעה על כשרותם המשפטית. לצד חשיבותו הרבה של האפוטרופוס, מינוי זה מהווה צעד קיצוני משהוא שולל את חירותו ועצמאותו של החסוי, אשר כבר אינו מקבל החלטות עבור עצמו. אי לכך, הסמכות למנות אפוטרופוס היא בידי בית משפט בלבד, אשר בוחן האם ישנה הצדקה למינוי ואם סבר שכך, יקבע הוא את זהות האפוטרופוס, את היקף סמכויותיו ואת משך המינוי. האפוטרופוס נתון לפיקוח האפוטרופוס הכללי, אשר מוסמך גם להפסיק את המינוי אם שוכנע כי זה אינו מבצע את תפקידו כראוי.

אפוטרופוס לגוף ולרכוש

ישנם שני סוגים מרכזיים של אפוטרופסות, לגוף ולרכוש. אפוטרופוס לגוף דואג לבריאותו של החסוי ובתוך כך עליו לתת מענה לכל צרכיו הרפואיים, לקבל עבורו החלטות באשר לטיפולים שיקבל ועוד. אפוטרופוס לרכוש אחראי על ניהול נכסיו של החסוי כגון: חשבון הבנק, נכסי נדל"ן שבבעלותו, השקעות וכיו"ב. כמו כן מופקד הוא על מימוש זכויותיו הכספיות של החסוי מגופים שונים, לרבות במסגרת הליך משפטי. בית המשפט לענייני משפחה הוא זה הקובע את זהות האפוטרופוס, את סמכויותיו ואת תקופת המינוי. מיד נעמוד על השאלה כיצד מחליט בית המשפט את מי למנות לתפקיד זה. באשר להיקף הסמכויות, בית המשפט לענייני משפחה יכול למנות אפוטרופוס לגוף בלבד, לרכוש בלבד, או לקבוע כי האפוטרופוס יהיה מופקד על שני תחומי האחריות גם יחד. בסמכותו גם למנות אפוטרופוס נפרד לכל נושא. באשר למשך המינוי, זה יכול להיות קבוע או זמני, הכל בהתאם למצבו של החסוי ולשאלה האם אי כשרותו המשפטית היא סופית, או שמא מדובר במגבלה אשר יכולה להיות גם זמנית. בפתח הדברים ציינו, כי מתן צו אפוטרופסות ייעשה על פי בקשה למינוי אפוטרופוס שהוגשה לבית המשפט, מה עליה לכלול והאם בית המשפט ימנה תמיד כאפוטרופוס את מגיש הבקשה?

בקשה למינוי אפוטרופוס

מי שרוצה להתמנות כאפוטרופוס, הוא זה אשר מגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. היות שההחלטה על מינוי אפוטרופוס, נוטלת מן האדם את שיקול דעתו ומעבירה אותו לאדם אחר, מדובר אפוא בצעד קיצוני אשר ייעשה רק כאשר מצבו של החסוי מצדיק זאת. לכן, על המבקש לנמק בפרוטרוט בבקשה מדוע יש צורך במינוי אפוטרופוס במקרה דנן. על המבקש להבהיר האם המינוי המבוקש הוא לענייני גוף, רכוש או שניהם יחד ולנמק מדוע הוא המועמד המתאים ביותר לתפקיד זה. לתמיכה בטענותיו אודות הצורך במינוי אפוטרופוס, יצרף המבקש מסמכים רפואיים המעידים על כך כי החסוי אינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו ולרווחתו. בין היתר יוכל המבקש להציג חוות דעת פסיכיאטרית, חוות דעת של עובד סוציאלי אשר מכיר את החסוי וטיפל בענייניו, מכתב מרופא המשפחה שטיפל בחסוי ועוד. כמו כן, בקשה למינוי אפוטרופוס צריכה להיות מלווה גם בתצהיר לאימות העובדות בבקשה. בשל מורכבות הסוגיה, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין מומחה לצורך הגשת בקשה זו. ניסיונו המקצועי יאפשר את הכנת הבקשה באופן המיטיבי, תוך כדי הצגת הטיעונים הרלוונטיים לעצם הצורך במינוי ולעניין מינויו של המבקש לתפקיד. עורך הדין גם יידע אלו מסמכם רפואיים יש לצרף לבקשה על מנת שיהוו בסיס ראייתי איתן.

מי ימונה לאפוטרופוס?

כאמור, בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש על ידי המבקש להתמנות לתפקיד ומדובר בדרך כלל בבן משפחתו של החסוי. בהנחה כי בית המשפט לענייני משפחה יקבע כי אכן קיים צורך במינוי אפוטרופוס לחסוי, האם ימנה הוא בהכרח את המבקש או בן משפחה אחר? התשובה היא בשלילה. השיקול העומד בפני בית המשפט הוא טובת החסוי ולכן ימנה את מי שהוא סבור כי הנו המתאים ביותר לתפקיד. אכן, בחלק ניכר מן המקרים מדובר באמת בקרוב משפחה של החסוי, אך לא בהכרח. יחסי קרבה ואמון אינם מחייבים קרבה משפחתית ולעיתים בית המשפט יראה בחבר ותיק או בעורך דין כמי שיכולים להיות אפוטרופוס לחסוי ולדאוג לצרכיו באופן המיטבי. ישנה גם אפשרות נוספת והיא מינוי תאגיד אפוטרופסות, אותו ימנה בית המשפט בדרך כלל כאשר אין בנמצא אדם קרוב לחסוי אשר יכול או מסוגל לדאוג לחסוי כנדרש. כמו כן, כאשר קיים סכסוך משפחתי עמוק בעניין המינוי וישנו חשש לניגוד עניינים, יכול ובית המשפט יעדיף למנות גורם חיצוני ולהימנע מפגיעה אפשרית בטובת החסוי.

המאמר נכתב ע"י עורכת הדין אפרת חורי עורכת דין דיני משפחה וגירושין בגן יבנה

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש

שמי אפרת חורי הרוש עורכת דין בתחום דיני המשפחה והירושה. אמא לארבעה ילדים. אני בוגרת תואר ראשון במשפטים (LLB) וכן חברה בלשכת עורכי הדין ותואר ראשון (BA) במנהל עסקים. כמו כן, אני בוגרת קורס אימון במכון ICU. ובוגרת קורס גישור משפחה.