כידוע, הסכם ממון נועד להסדיר את חלוקת הנכסים בין בני זוג בעת סיום הקשר הזוגי. על הסכם חותמים בני זוג לפני הנישואין, לאחר הנישואין וכן ידועים בציבור, אשר אינם מייסדים את הקשר ביניהם. בשונה ממרבית החוזים הקיימים, אשר די בחתימת הצדדים עליהם כדי שייכנסו לתוקף, הסכם ממון טעון אישור רשמי של נוטריון או ערכאה משפטית.

הסכם ממון – מהו?

כשמו כן הוא, הסכם ממון נוגע לענייני רכוש ובאמצעותו מסדירים בני זוג את אופן חלוקת הנכסים ביניהם בעת פרידה. היות שמדובר בהסכם הצופה פני עתיד, עליו להתייחס הן לרכוש אשר נצבר ערב חתימתו והן לרכוש אשר עתידים בני הזוג לצבור לאורך השנים. חלוקת הנכסים כוללת גם הבחנה בין רכוש אישי לבין רכוש משותף, כאשר הראשון נותר בדרך כלל, בבעלות בלעדית של בן או בת הזוג ואילו השני מתחלק בין הצדדים כפי שיקבע בהסכם. מטרתו של הסכם ממון היא למנוע סכסוך כספי בין בני הזוג במקרה של גירושין. אז, היות שחלוקת הרכוש כבר הוסדרה מראש, במהלכו של הקשר הזוגי, נחסך מן הצדדים הצורך לדון בעניין זה כאשר מערכת היחסים מצויה במשבר. בני זוג רשאים לערוך הסכם ממון בכל שלב בקשר הזוגי, כאשר כפי שנראה להלן, קיים הבדל בהליך אישור ההסכם, בהתאם למועד בו הוא נערך.

מתי חשוב לערוך הסכם ממון?

אין ספק כי הסכם ממון הוא חשוב במיוחד עבור זוגות אשר יש ביניהם פער כלכלי משמעותי. כך למשל, כאשר לבת הזוג יש דירה בבעלותה, או לבן הזוג יש עסק עצמאי המפיק רווחים יפים. אז, יש צורך מובהק כי הם יגנו על רכושם במסגרת הסכם ממון, שאם לא, יוכל הצד השני לטעון לזכויות בדירה או בעסק. אם בשל הסדר איזון משאבים, במסגרתו כל הרכוש המשותף מתחלק שווה בשווה ואם בשל הלכת השיתוף, המקנה לבן או בת הזוג זכויות בנכס אישי של האחר, אם הוכחה בו כוונת שיתוף. אולם, חשוב לדעת כי למעשה, הסכם זה רלוונטי לכל בני זוג באשר הם, היות שגם אם בעת חתימת ההסכם, אין למי מהצדדים רכוש רב, הלוא מצב זה יכול להשתנות בעתיד, בעקבות הצלחה בקריירה, קבלת נכסים בירושה ועוד.

הסכם – פוגע או מטיב עם הזוגיות?

עבור אנשים רבים, עריכת הסכם ממון היא צעד המביע חוסר אמון, שהרי אם בני הזוג אוהבים זה את זו, מדוע עליהם להיערך מראש לתרחיש של פרידה. כן, היה ויחליטו שאינם רוצים עוד לחיות יחד, אין זה נכון להניח כי ייקלעו לסכסוך כלכלי ויפעלו בחוסר הוגנות כלפי הצד השני. כאשר זוהי דעתו של אחד מבני הזוג, הרי שעצם העלאת הרעיון של חתימה על הסכם ממון עלולה לפגוע בזוגיות. אולם, אנו רוצים להציע זווית ראיה אחרת על סוגיה זו, על פיה, בני זוג אשר עורכים הסכם שכזה, למעשה מגבירים את האמון שלהם זה בזו. ראשית, משום שהם מבטיחים כי הקשר ביניהם מבוסס כולו על אהבה ואין בו אינטרס כלכלי. שנית, באמצעות הסכם ממון, יכולים בני הזוג להביע את הערכתם זה כלפי זו, על ידי קביעת חלוקת רכוש הוגנת שתתאים לשניהם.

אישור הסכם

בישראל, כל הסכם ממון צריך לעבור הליך של אימות או אישור כדי שיהיה לו תוקף משפטי מחייב. מדובר בהליך ייחודי להסכמי ממון, שהרי ככלל, חוזה יהיה בר תוקף בחתימת הצדדים עליו. הסיבה לכך היא כי כאשר הצדדים להסכם משפטי הם בני זוג, ישנו חשש כי אחד מהם הפעיל לחץ על האחר לחתום על ההסכם. מצב זה שולל את תוקפו של החוזה, היות שעקרון על בדיני החוזים הוא הסכמה חופשית. על כן ביקש המחוקק לקיים הליך המצמצם באופן משמעותי את הסיכוי לתרחיש זה. הדבר נעשה באמצעות פנייה לנוטריון, לצורך אימות הסכם ממון לפני הנישואין ובאמצעות ערכאה משפטית, אליה יש לפנות לצורך אישור ההסכם, אם הוא נערך לאחר הנישואין. אלו מוודאים כי הצדדים חתמו על ההסכם מרצון כן וחופשי וכי הם מבינים את משמעויותיו.

מעמדו של הסכם ממון שלא אושר

אם הסכם ממון זקוק לאישורה של ערכאה משפטית על מנת שיהיה לו תוקף, מהו דינו של הסכם שלא עבר הליך אישור שכזה? ובכן, בפסיקה ישנן שתי גישות שונות לעניין זה. על פי גישה אחת, אישור הסכם ממון הוא תנאי לתוקפו ובלעדיו, ההסכם לא מחייב את בני הזוג. לעומת זאת, הגישה השנייה גורסת כי הסכם ממון יכול לחייב את הצדדים גם אם לא עבר אישור, זאת בהתאם לנסיבות המקרה, למשל אם בני הזוג כבר פעלו על פיו. גישה זו מתבססת על הנימוק כי הליך אישור ההסכם מעניק לו ערך מוסף אשר שולל למעשה מבני הזוג באופן כמעט מוחלט את האפשרות לטעון לפגם בהסכם. אולם בהעדר אישורה של ערכאה משפטית המעניקה להסכם ממון גושפנקא משפטית עליונה, רואים בו כחוזה רגיל לכל דבר ועל כן הוא מחייב את בני הזוג.

הסכם ממון
אישור הסכם ממון