ניכור הורי

בסכסוכי גירושין קשים במיוחד, קיימת לעיתים תופעה של ניכור הורי. במסגרתה, אחד ההורים מסית את הילד נגד ההורה האחר ללא הצדקה. ההורה המנכר פועל מתוך רצון לפגוע ולנקום בהורה המנוכר על רקע הפרידה והוא עושה שימוש בילד לצורך כך. ניכור הורי יכול לבוא לידי ביטוי ברמות חומרה שונות ובקשה שבהן, להביא למצב שבו הילד מפתח רגשי שנאה או פחד כלפי ההורה המנוכר ואינו מוכן לפגוש אותו בשום אופן. כך, נוצר נתק מוחלט בין הילד להורה, הפוגע באופן חמור בהתפתחותו התקינה של הילד ומסב לו נזקים עמוקים. במקביל, ההורה המנכר פוגע בזכויות המשמורת של ההורה המנוכר, אשר אינו פוגש את הילד ואינו מעורב בחייו.

מהו ניכור הורי?

בעת גירושין כאשר לצדדים יש ילדים, יכולה להיווצר בין בני הזוג מחלוקת בעניין משמורת הילדים וזה טבעי. אולם, בעוד שברוב המקרים, תוכרע הסוגיה בהסכמה במסגרת הסכם משמורת, או על ידי בית המשפט, ישנם מצבים בהם מתרחשת תופעה קשה וכואבת החורגת מכל סכסוך משמורת סטנדרטי. זהו הניכור ההורי, מצב שבו אחד מההורים, הנקרא הורה מנכר, מסית באופן סיסטמתי, אקטיבי ורציף, את הילד נגד ההורה האחר, הנקרא הורה מנוכר. הניכור ההורי יוצר קרע במערכת היחסים בין ההורה לילד ובצורתו החריפה ביותר, מביא לנתק מוחלט ביניהם. זאת משום שההורה המסית גורם לכך כי הילד חש רגשות פחד או שנאה עזה להורה המנוכר ועל כן מסרב בכל תוקף להיפגש עמו. נדגיש, כי אין המדובר בהתנגדות לקשר הנובעת מחשש אמיתי של הילד מפני ההורה המנוכר, אלא חשש זה הוא תוצר של ההסתה בלבד, שאם לא הייתה מתרחשת, היה נותר קשר קרוב ויציב בין השניים.

הגשת תלונת שווא במשטרה

ניכור הורי מלווה בדרך כלל, בהגשת תלונת שווא במשטרה, במסגרתה טוען ההורה המנכר כי ההורה האחר נוהג באלימות או בהזנחה כלפי הילד. הגשת התלונה נועדה לבסס ולהצדיק לכאורה את הריחוק שיוצר ההורה המנכר. המשטרה מצידה מתייחסת לתלונה כאמיתית וכנה ונוקטת באמצעים כדי להגן על הילד, אולם הבעייתיות היא כי גם כאשר מוכח כי מדובר היה בתלונה שקרית, לא ננקטת כל סנקציה נגד ההורה שהגיש תלונת שווא. למרות שכיחותה של תופעה זו בהליכי גירושין, נדירים המקרים בהם מוגש כתב אישום נגד בן זוג המגיש תלונת שווא על אף העובדה כי זוהי עבירה פלילית. ניתן לטעון, כי לו הייתה מתקיימת אכיפה בעניין זה, היה הדבר מצמצם את היקף תלונות השווא וכך היה נמנע לפחות מן ההורה המנוכר את הנזק שנגרם לו בעקבות הגשת התלונה.

מהן הסיבות לניכור הורי?

הורה הבוחר להסית את הילד שלו כנגד ההורה האחר, עושה זאת בדרך כלל מתוך רצון לנקום בו בשל משבר הנישואין. במצב זה, הוא מתעלם מהיותו של ההורה האחר דמות חשובה ומרכזית בחייו של הילד וכי זה זקוק לקשר קרוב ויציב עם שני הוריו. אין ספק כי עבור רבים, ההחלטה להתגרש מלווה לא אחת בתחושה של אכזבה וכעס כלפי הצד השני. אולם לרוב, יודעים שני בני הזוג לעשות את ההפרדה בין הקשר הזוגי שבא לסיומו, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה, לבין היותם הורים. הורה מנכר מערבב בין שני העולמות ושוכח את טובת הילד, הדורשת מבני הזוג להמשיך לתפקד כהורים ולספק לילד שגרת חיים אוהבת ויציבה. נדגיש, כי ניכור הורי מתרחש ללא הצדקה, כלומר, כי אין זה מקרה של מסוגלות הורית לא טובה או מצב שבו הורה פוגע בילד. זוהי הסתה של הורה המבקש לפגוע בבן הזוג לשעבר על ידי פגיעה בקשר שלו עם הילד.

פיילוט בית המשפט לענייני משפחה

מתוך הבנת חומרת התופעה של ניכור הורי והצורך לטפל בה באופן מיידי, בינואר 2019, החל לפעול פיילוט בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב. במסגרתו, כאשר הורה טוען לפגיעה בקשר בינו לבין הילד, יופנו ההורים לדיון דחוף שיתקיים תוך 14 יום אצל השופט ארז שני. ככל שיתברר כי סרבנות הקשר של הילד אכן מקורה בניכור הורי, יופנו ההורים לבעלי מקצוע, לצורך טיפול ושיקום היחסים המשפחתיים. כמו כן, ההליך מאפשר הטלת סנקציות על ההורה המסית. נדגיש, כי הליך זה הנו הליך מהיר העוסק בניכור הורי בלבד והוא מתקיים בנפרד מהליך הגירושין בין בני הזוג. נכון להיום הפיילוט מתקיים רק בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב ויש לקוות כי התכנית תיושם בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, על מנת לטפל ביעילות בתופעה קשה זו הגורמת נזק בל יתואר לילד ופוגעת כאמור בזכותו של ההורה למשמורת.

פנייה לייצוג משפטי

בכל מקרה של ניכור הורי, או אף כשיש חשש כזה, חשוב מאוד לפנות מוקדם ככל האפשר לקבלת ייצוג משפטי. זיהוי מוקדם של התופעה יאפשר לטפל בה במישור המשפטי והפסיכולוגי, אשר ימנע מההורה המנכר להמשיך בהסתה וניתן יהיה להתחיל בשיקום הקשר המשפחתי. חשוב להבין כי מבין כל הסוגיות המשפטיות העומדות בין בני זוג בהליך גירושין, ניכור הורי היא המורכבת ביותר לטיפול וההשלכות שלה הן מרחיקות לכת עבור הילד ועבור ההורה המנוכר. לכן, אם בן/בת הזוג מסיתים את הילד נגדכם, או אף אם יש בכם חשש ולו הקל ביותר לניכור הורי, שתפו בכך באופן מיידי את עורך הדין המטפל בתיק הגירושין, על מנת שיוכל לפעול בכל הכלים שברשותו על מנת לעצור את התופעה ולאפשר לכם לקיים קשר קרוב ובריא עם ילדכם.

ניכור הורי
ניכור הורי
דילוג לתוכן