כאשר בני זוג בוחרים לערוך הסכם ממון, הם עושים זאת כדי למנוע סכסוך כלכלי ביניהם בעת פרידה. עם זאת, לא פעם קורה, כי כאשר עומדים בני הזוג בפתחו של הליך גירושין, לפתע אחד מהצדדים דורש לבטל את ההסכם ומסרב לחלק את הרכוש על פיו. האם ביטול הסכם ממון באופן חד צדדי הוא אפשרי?

הסכם ממון – למה כדאי לחתום עליו?

חלוקת הרכוש בגירושין יוצרת אצל רוב הזוגות מחלוקת עמוקה, המובילה במקרים רבים לסכסוך משפטי ארוך, לאחר שבני הזוג אינם מגיעים להסכמה ומותירים את ההכרעה בעניין לבית המשפט. מדוע מדובר בנושא טעון כל כך? ובכן, הסיבה לכך ברורה, התא הכלכלי המשותף מתחלק עתה לשני תאים נפרדים ואופן חלוקת הנכסים בין בני הזוג יקבע במידה רבה את מצבם הפיננסי לאורך שנים.

 

על כן, כל צד חותר במרץ לקידום האינטרסים הרכושיים שלו, בתקווה לבסס לעצמו עתיד כלכלי

בעודו יוצא מחיי הנישואין לעצמאות כלכלית, ללא שיוכל עוד להישען על הכנסתו ורכושו של בן הזוג. חתימה על הסכם ממון המסדירה מראש את חלוקת הנכסים בין הצדדים, נועדה למנוע סכסוך על רקע של רכוש, אשר מלבד חוסר הנעימות שהוא יוצר, הרי שיש בו גם כדי להאריך מאוד את הליך הגירושין, דבר בלתי רצוי כשלעצמו, בפרט כאשר יש לבני הזוג ילדים.

 

מעמדו המשפטי של הסכם ממון

דיני החוזים מבוססים על ההנחה כי כאשר אדם חותם על חוזה, הוא מבין את משמעויותיו וכי הוא חתם עליו מרצונו החופשי. על כן, ביטול חוזה באופן חד צדדי, ללא הסכמת הצד השני, יתאפשר רק אם התקיימו אחת מהעילות הרלוונטיות שבחוק. הסכם ממון ניתן לביטול גם הוא אם הוכחה אחת מן העילות הללו, אולם כאן נטל ההוכחה הוא גדול יותר בשל מעמדו המשפטי המיוחד של הסכם זה ונסביר.

 

לאור השלכותיו על חייהם של בני הזוג, אין די בחתימת הצדדים על הסכם ממון כדי שהוא יהיה מחייב, אלא הוא טעון את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה. כמו כן, אם ההסכם נערך לפני שבני הזוג נישאו באפשרותם לחתום עליו בפני נוטריון. משמעותם של הליכים אלו היא כי ההסכם מקבל גושפנקא משפטית גבוהה יותר וישנה חזקה כי הוא נחתם מרצון כנה של בני הזוג ומהבנה מלאה של סעיפיו. משום כך, צד המבקש את ביטולו של הסכם ממון, יידרש להוכיח באופן מהותי יותר את קיומו של פגם בהסכם, לעומת אם היה מדובר על חוזה רגיל.

 

ביטול הסכם ממון

כאמור לעיל, הסכם ממון הוא בעל מעמד משפטי מיוחד משהוא נבדק ואושר על ידי בית משפט או אומת על ידי נוטריון. לכן, כאשר אחד מבני הזוג רוצה לבטלו, עליו יהיה להראות כי מדובר במקרה קיצוני המצדיק בדיקה מחודשת של ההסכם. להלן מספר דוגמאות בהן ייתכן ובית המשפט ייעתר לבקשה ויורה על ביטול הסכם ממון:

 

  1. הטעיה: זו באה לידי ביטוי למשל בהסתרת נכסים מהצד השני, כאשר הוכח כי לו ידע עליהם, הוא לא היה מסכים לחתום על ההסכם כפי שהוא.
  2. עושק: מדובר במצב שבו אחד מן הצדדים ניצל את חולשותיו של האחר כדי לשכנעו לחתום על ההסכם, להתפשר בצורה לא הוגנת על תנאיו וכיו"ב.

 

 

איך ניתן למנוע מצב זה?

ביטול הסכם ממון הוא אמנם אפשרי, אך המדובר במקרים חריגים יחסית ולרוב, בקשה זו תידחה על ידי בית המשפט. כמו כן, יש לזכור כי בני זוג עורכים הסכם ממון על מנת שלא ייווצר ביניהם מאבק משפטי על רקע כלכלי. אי לכך, כאשר מי מהם מעוניין לבטל את ההסכם, הרי שהמטרה שעמדה לנגד עיניהם הולכת לאיבוד. בשל כל אלו, כדאי לנסות ולהימנע ממצב שבו עולה דרישה של ביטול הסכם ממון. ישנן שלוש פעולות עיקריות שיכולות למנוע מצב זה או לפחות להקטין באופן משמעותי את הסיכוי לכך.

 

האחת היא לערוך הסכם ממון באמצעות עורך דין מומחה לדיני משפחה. על פניו זה יכול להישמע כדבר מובן מאליו, אך למעשה, לא מעט זוגות מורידים הסכם מהאינטרנט ומסתמכים עליו במקום לקבל ליווי משפטי מקצועי. עורך הדין מוודא כי בני הזוג מבינים את משמעויותיו של ההסכם ודואג לנסח הסכם מגובש וברור אשר ייתן מענה מלא לרצונות הצדדים. הפעולה השנייה היא להקפיד על שקיפות מלאה בנכסים ולהימנע מהסתרה מהצד השני כדי לא להותיר פתח לטענת הטעיה. הפעולה השלישית היא לדאוג לכך שההסכם יקבע חלוקה הוגנת של הרכוש ממנה שני בני הזוג מרוצים, כך שלא ניתן יהיה להעלות בהמשך טענה של קיפוח.