גניבת זרע הוא מצב שבו גבר ואישה מקיימים יחסי מין, כאשר הגבר סבור כי הם מוגנים ואילו האישה מתכננת להרות מיחסים אלו ללא הסכמתו. כאשר מפגש זה מוליד היריון, עולות שאלות רבות, ביניהן, האם יהיה האב מחויב במזונות הילד והאם יש לו סעד כלשהו מול האישה שהרתה ממנו שלא מרצונו.

מהי גניבת זרע?

על אף שכיחותה של התופעה והעדר המוסריות שבה, אין בחוק הישראלי התייחסות לגניבת זרע ואין לה הגדרה. אולם לאורך השנים התגבש השיח במסגרתו רואים גניבת זרע כמצב שבו האישה הציגה מצג שווא והטעתה את הגבר לחשוב כי הם מקיימים יחסי מין מוגנים. זאת כאשר בפועל הדבר אינו נכון והאישה מקיימת יחסים עם אותו גבר על מנת להרות ממנו. מעשה ההטעיה מצד האישה, יכול לבוא לידי ביטוי למשל באמירה שלה כי היא נוטלת גלולות, או כי היא עקרה אך מדובר כאמור במצג שווא. כאשר נשים המבצעות גניבת זרע נכנסות להיריון, הן בדרך כלל פונות לאב בדרישה לתשלום מזונות הילד. על כן, לצד הפגיעה המוסרית והרגשית שבמעשה זה, מוצא עצמו אותו גבר מול תביעה כלכלית של האם. האם בעת גניבת זרע, יהיה הגבר מחויב לשלם לאישה מזונות ילדים? בנוסף לכך, סיטואציה זו מעלה סוגיות נוספות של משמורת וירושה, גם עליהן נסביר להלן.

תשלום מזונות

החובה לדאוג לרווחתו של כל ילד שנולד היא אבסולוטית ולכן, גם אב הטוען כי ילדו הנו תוצאה של גניבת זרע, יהיה מחויב בתשלום מזונותיו. מצד אחד, יש בקביעה זו חוסר הוגנות כלפי הגבר, אשר הפך לאב בעל כורחו, ללא הסכמה או רצון מצדו. אולם, מן הצד השני, יש לזכור כי בכל מצב שבו מעורב קטין, שמירה על טובתו היא העקרון המנחה. לכן על פי החוק, האב יהיה מחויב במזונות גם במקרה של גניבת זרע. סכום המזונות צריך להתאים לרמת הכנסתו וכן להיקף צרכיו של הילד. אין ספק כי חובת המזונות מביאה עמה תמיד נטל כלכלי לא פשוט, קל וחומר כאשר היא בלתי צפויה כמו במקרה של גניבת זרע. עם זאת, חשוב לציין כי מעל גיל 6, יחלקו ההורים את חובת המזונות והיא לא תהיה עוד על כתפי האב בלבד. ומה קורה אם האב מסרב לשלם את דמי המזונות? במצב זה, סבירות גבוהה היא כי האם תגיש נגדו תביעת מזונות בבית המשפט על מנת שיהיה בידה פסק דין המחייבו לשלם. ככל וישנו לאב ספק בדבר אבהותו, יוכל הוא לבקש מבית המשפט צו לביצוע בדיקת אבהות אשר תאשש האם הוא האב או אם לאו.

סוגיית משמורת וירושה

לצד נושא המזונות, ישנן עוד שתי סוגיות נוספות בעלות השלכות מרחיקות לכת. ראשית, עניין המשמורת: לצד חובת האב לתשלום מזונות הילד, הרי שנתונה לו גם זכות לקיים קשר עם הילד שלו וזכאי הוא אפוא לזמני שהות, מועדים קבועים בהם ייפגש עם הילד. חשוב לזכור כי קיום קשר עם האב חשוב מאוד גם עבור הילד, לצורך התפתחותו התקינה. לא אחת, פונה האב לאם בבקשה לפגוש את הילד אך היא מסרבת. במצב זה, יוכל הוא להגיש תביעת משמורת או תביעה לזמני שהות עם הקטין לבית המשפט לענייני משפחה ולקבל משמורת או זמני שהות, אותם תהיה האם חייבת לקיים. סוגיה נוספת אשר עולה על הפרק בסיטואציה זו היא ירושה. על פי חוק הירושה, בהעדר צוואה הקובעת אחרת, הילד יירש את רכושו של אביו וחלקו בעזבון יהיה זהה לחלקם של כל ילדיו האחרים ככל שיש לאב, או שיהיו לו בעתיד. לכן, היה והאב מעוניין לשנות מצב זה, עליו לערוך צוואה במסגרתה יקבע מי יהיו היורשים שלו ומה יהיה חלקם בעזבון.

תביעה נזיקית לפיצוי

למרות כי גניבת זרע היא מעשה פסול מוסרית הפוגע בזכותו של הגבר לבחור האם להפוך לאב,  זוהי אינה עבירה פלילית וכאמור מעלה, אין לה כלל הגדרה בחוק הישראלי. יחד עם זאת, הוכר בפסיקה כי מדובר בעוולה נזיקית, המאפשרת לגבר להגיש תביעה לפיצויים נגד האישה שהרתה בניגוד לרצונו. מטבע הדברים, מדובר בתביעה מאוד קשה להוכחה, שהרי מדובר בעניין אינטימי, הנעשה בחדרי חדרים ולרוב, מדובר בגרסה מול גרסה, כאשר על האב יהיה לשכנע את בית המשפט כי האישה שהרתה ממנו ביצעה מצג שווא או רימתה אותו ביודעין ובמכוון. לצד הקושי הראייתי שעומד בפני האב להוכיח גניבת זרע, בתי המשפט כעמדה עקרונית, נוהגים לדחות את רוב התביעות מסוג זה. ראשית, בשל טיבו של העניין והמורכבות להוכיח את אשר אירע ושנית מתוך החשש כי חיוב האישה בפיצוי כספי תפגע בטובת הילד, שהרי למעשה, האם תשלם לאב פיצוי על חשבון כספי המזונות שישולמו לה על ידי האב. עם זאת, ישנם מקרים בהם בתי המשפט אכן קיבלו תביעות אלו ופסקו פיצוי משמעותי לאבות. לכן, כדאי תמיד להיוועץ עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה ולבחון את סיכויי התביעה. כמו כן, ישנה חשיבות לקבלת ייעוץ משפטי בסוגיה זו גם ללא כל קשר להגשת תביעה. זאת על מנת לשמור על זכויות האב בכל ההיבטים האחרים של מצב זה: חיוב במזונות התואם את יכולתו הכלכלית של האב, הסדרת זמני שהות עם הקטין, עריכת צוואה וכיו"ב.