בני זוג ידועים בציבור, המבקשים להסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם בעת פרידה, יערכו הסכם חיים משותפים. זוהי למעשה האפשרות המקבילה של הסכם ממון, הנחתם בין זוגות נשואים, או בין בני זוג העומדים להינשא. מדוע חשוב לחתום על הסכם זה? מהם יתרונותיו? האם יש צורך באישור ההסכם על ידי בית המשפט ומה הוא כולל?

על חשיבותו של ההסכם

בעת פרידתם של ידועים בציבור, תחול עליהם חזקת השיתוף. על פיה, הרכוש המשותף שצברו לאורך חייהם יחד, יתחלק ביניהם שווה בשווה. כמו כן, על פי החזקה, גם רכוש אישי, עמו בא כל אחד מן הצדדים אל הקשר, יכול להיחשב כרכוש משותף, אם הוכחה בו כוונת שיתוף. כך למשל, אם לבת הזוג יש דירה בבעלותה ובני הזוג חיו בה לאורך שנות הזוגיות, יכולה זו להיחשב כרכוש משותף. זאת על אף העובדה כי הדירה היא נכס אישי, אשר נרכש על ידי בת הזוג, עוד לפני היכרותם של הצדדים. על מנת לשלול את תחולתה של חזקת השיתוף ובמקרה שהדגמנו, לתת הגנה קניינית לדירת המגורים של בת הזוג, חייבים בני הזוג לקבוע חלוקה אחרת של הנכסים ביניהם, באמצעות הסכם חיים משותפים. במסגרתו, ייצרו הם הפרדה בין רכוש אישי, אשר ישוב לבעליו עם סיום הקשר, לבין רכוש משותף, אשר יתחלק בין בני הזוג במקרה של פרידה.

לצורך עריכת הסכם חיים משותפים, חשוב מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה, אשר ינסח הסכם מקיף ומפורט המותאם לנסיבות חייהם של בני הזוג. עורך הדין יקפיד כי הוראות ההסכם יהיו ברורות וקלות ליישום, כך שלא יותירו פתח למחלוקת פרשנית בין בני הזוג. אז, אם תתקבל בעתיד החלטה על סיום הקשר, יוכלו הצדדים להיפרד באופן מכבד ללא שייווצר ביניהם סכסוך על רקע חלוקת הרכוש.

יתרונותיו של הסכם חיים משותפים

ניתן להצביע על שני יתרונות מרכזיים, המביאים זוגות רבים של ידועים בציבור להחלטה לחתום על הסכם חיים משותפים. האחד, בא לידי ביטוי במהלך חיי הזוגיות והשני, בעת פרידה. עריכת הסכם חיים משותפים, מהווה הוכחה מובהקת לקיומו של הקשר הזוגי ועל כן הוא מסייע לבני הזוג בהוכחת הסטטוס שלהם. דבר זה נדרש לצורך מימוש זכויותיהם של ידועים בציבור מול הגופים השונים בישראל, כדוגמת המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים. במה דברים אמורים? לאורך השנים, הושווה באופן כמעט מלא, מעמדם של ידועים בציבור לזה של זוגות נשואים. אולם, בשונה מזוג נשוי הרשום במשרד הפנים וזכאי להטבות הללו באופן אוטומטי, ידועים בציבור נדרשים להוכיח את הסטטוס, כדי ליהנות מאותן זכויות והטבות. הסכם חיים משותפים, כאמור, יספק את הראייה הנדרשת לצורך כך.

היתרון השני של הסכם חיים משותפים הוא בכוחו למנוע סכסוך כלכלי בין בני הזוג בעת סיום הקשר ולחסוך להם את העלויות הכספיות הכרוכות בניהול תביעה משפטית בעניין זה. כמו כן, כאשר הפן הכלכלי הוסדר מראש ולא מתגלעת מחלוקת בין הצדדים בנושא זה, יכולים הם להיפרד בצורה קלה ונעימה יותר.

האם יש צורך באישור ההסכם?

להבדיל מהסכם ממון, המותנה באימות נוטריוני, או באישור של בית משפט, הסכם חיים משותפים יהיה בעל תוקף משפטי עם חתימת הצדדים עליו. אולם, למרות שהחוק אינו מחייב זאת, מומלץ מאוד להגיש את ההסכם לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה. הטעם לכך הוא כי בית המשפט יעניק להסכם מעמד של פסק דין ובפעולה זו, אנו מצמצמים את  הסיכוי כי בעתיד תתקבל טענה לפגם בהסכם. אז, בני הזוג יכולים להיות בטוחים כי אם מי מהם ינסה באופן חד צדדי להתחמק מקיומו של ההסכם, לא יהיה סיכוי רב לניסיון זה, בשל כך כי ההסכם עבר את אישורה של הערכאה המשפטית. 

מבחינה פרוצדוראלית, הליך אישור הסכם חיים משותפים הוא פשוט למדי. במרביתם המכריע של המקרים, בית המשפט מאשר את ההסכם ואף אם לשופט ישנה הערה על סעיף כזה או אחר, יאושר ההסכם לאחר שהצדדים יתקנו את הסעיף הרלוונטי. במהלך הדיון, יפנה בית המשפט לבני הזוג ויוודא עמם כי הם מבינים את השלכותיו של ההסכם וכי חתמו עליו מרצונם החופשי.

מה כולל הסכם חיים משותפים?

פתחו של ההסכם הוא בהצהרת בני הזוג כי הם ידועים בציבור תוך ציון מועד תחילת הקשר ביניהם. שנית, על בני הזוג לקבוע את אופן חלוקת הרכוש המשותף ביניהם היה ויחליטו להיפרד וכן לקבוע במפורש כי רכוש אישי, עמו הגיע כל אחד מן הצדדים אל הקשר, ישוב לבעליו עם הפרידה. לעניין זה, על ההסכם להיות ספציפי ומפורט מאוד, כדי למנוע את תחולתה של חזקת השיתוף ולהימנע ממחלוקת בין בני הזוג בבוא העת.

אם נשוב לדוגמא שלעיל, בה לבת הזוג יש דירה בבעלותה, יש לציין במפורש בהסכם כי אותה דירה תישאר בגדר רכוש אישי של בת הזוג ולא תיחשב לרכוש משותף. כן, ככל שהדירה מושכרת, יש להסדיר בהסכם האם דמי השכירות שיתקבלו ממנה גם הם בגדר רכושה האישי או שאלו ישמשו למחיית בני הזוג כל עוד הם חיים יחד. שלישית, רצוי להתייחס בהסכם לנושא ניהול משק הבית: האם בני הזוג יפתחו חשבון בנק משותף, מה יהיה חלקו של כל אחד בהוצאות הבית ועוד.