רוצים לנהל זוגיות שלווה ובראש שקט? אולי תופתעו לשמוע, אך הסכם ממון הוא אחד הצעדים החשובים לכך. הסכם ממון הוא חוזה שנערך בין בני זוג, במסגרתו קובעים הם את אופן חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פרידה. הסכם זה מעניק לכל אחד מהצדדים הגנה קניינית על הרכוש שצבר לפני שהחל הקשר ומונע סכסוך כלכלי בין בני הזוג היה וייפרדו בעתיד.

מניעת סכסוך כלכלי

כאשר בני זוג נפגשים ופותחים בחיים משותפים יחד, הדבר האחרון שהם חושבים עליו הוא כי ייתכן שביום מן הימים הם ייפרדו. אולם, שיעור הגירושין מלמדנו כי זוגות רבים נפרדים ובעת שמערכת היחסים עולה על שרטון, מתפתח לעיתים קרובות מאבק משפטי בין הצדדים. במרכזו, עומדת לא אחת חלוקת הרכוש, בשל השלכותיה על אורח חייהם של בני הזוג לאחר פרידתם. הסכם ממון מבקש למנוע מראש את היווצרותו של סכסוך כלכלי שכזה. זאת על ידי כך כי הצדדים יקבעו מבעוד מועד, כאשר יחסיהם תקינים ואוהבים, כיצד יחולק הרכוש המשותף ביניהם במקרה של פרידה.

ניהול זוגיות בראש שקט

לצד מניעת מאבק כספי בין הצדדים, הסכם ממון גם מגשים מטרה נוספת וחשובה לא פחות והיא ניהול הקשר הזוגי בצורה טובה יותר, בראש שקט ונסביר. עבור אנשים רבים, עצם הרעיון של חתימה על הסכם ממון נתפס כאקט ציני המביע חוסר אמון ועל כן הם אינם מעלים זאת בפני בן/בת הזוג. אולם, ניתן להסתכל על כך בדיוק הפוך, כי עריכת ההסכם תעניק לשני הצדדים ביטחון בקשר כי הוא מבוסס על אהבה ורצון כנה להיות יחד והנו נטול אינטרסים כלכליים. זאת בזכות כך כי בני הזוג קובעים מראש את אופן חלוקת הרכוש ביניהם במצב של פרידה ויודעים כי אין להם למעשה "רווח כלכלי" מהקשר.

מתי עורכים הסכם ממון?

התשובה לשאלה זו היא פשוטה, מתי שבני הזוג בוחרים לעשות כן. כלומר, ניתן לערוך הסכם ממון בכל שלב של הקשר הזוגי, לפני הנישואין, לאחר שבני הזוג נישאו וכמובן גם ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם ממון בכל שלב של מערכת היחסים. לעניין זה נציין, כי זוגות רבים מעדיפים לערוך את ההסכם טרם הנישואין, על מנת לוודא כי הם רואים עין בעין את נושא חלוקת הרכוש טרם הם צועדים לחופה. אולם כאמור, הבחירה היא כולה של בני הזוג וההבדל העיקרי הוא בהליך אישור ההסכם: אצל נוטריון לפני הנישואין ובבית המשפט לענייני משפחה לאחר הנישואין.

מה כולל הסכם ממון?

הסכם ממון מסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה. על כן, כולל הוא שני חלקים מרכזיים: האחד, מתייחס לרכוש הקיים ערב חתימת ההסכם, הוא הרכוש האישי שצבר כל אחד מבני הזוג. השני, הרכוש העתידי שיצברו בני הזוג יחד, לאורך חייהם המשותפים. אופן חלוקת הרכוש ייקבע על פי רצון הצדדים, אולם הכלל הבסיסי הוא כי בעת פרידה, הרכוש האישי יחזור לבעליו ואילו הרכוש המשותף יתחלק בין הצדדים באופן שיקבעו, למשל על פי מידת ההשקעה של כל אחד מהם בנכס. נדגיש כי בהעדר הסכם ממון, יחול בין הצדדים ההסדר שבחוק, הוא איזון המשאבים, הקובע חלוקה שווה של הנכסים בין בני הזוג. במצב זה, ייכלל בחלוקה לא רק הרכוש המשותף שצברו בני הזוג בשנות חייהם יחד, אלא ייתכן וייכלל בו גם רכוש אישי שנקנה על ידי מי מהצדדים טרם החל הקשר הזוגי, זאת בשל הלכת השיתוף. על פיה, אם הוכיח בן הזוג כוונת שיתוף בנכס, יוכל לטעון כי הוא הפך למעשה לרכוש משותף ועל כן ייכלל באיזון המשאבים. 

הגנה על דירה

הגעתם אל הקשר הזוגי כאשר בבעלותכם דירה? עריכת הסכם ממון היא הכרחית על מנת להגן על זכותכם הקניינית בה. ללא הסכם, תוכל הדירה להפוך לרכוש משותף, אשר יתחלק ביניכם לבין בן/בת הזוג. מדוע? במקרים רבים, משמשת הדירה שרכש אחד מהצדדים, כבית המגורים של בני הזוג. לחילופין, מושכרת הדירה והכנסות שכר הדירה משמשות לתשלום הוצאות משק הבית. במצבים אלו, יכולה לקום הטענה כי התקיימה כוונת שיתוף בדירה ועל כן מדובר בנכס משותף, אשר בעת פרידה, יהווה חלק מאיזון המשאבים בין בני הזוג. אולם, אם יערכו בני הזוג הסכם ממון, הרי שבו יוכלו לקבוע כי הדירה שנרכשה על ידי מי מהם, תישאר בבעלותו הבלעדית אף אם יתקיים כל האמור לעיל. לחילופין, יוכלו בני הזוג לקבוע פיצוי כספי מוסכם שיקבל הצד השני, אולם עדיין, תימנע חלוקה שוויונית של הנכס במקרה של פרידה.

הסכם ממון בפרק ב'

זוגות בסבב שני, נוהגים לחשוב כי הם אינם זקוקים להסכם ממון, בעיקר משום שלעיתים קרובות, הם אינם נישאים. יש לזכור כי גם ידועים בציבור זקוקים להסכם ממון, משום שבעת פרידה תחול גם עליהם הלכת השיתוף. זו יכולה להביא לידי כך כי רכוש אישי של אחד מהצדדים, יתחלק ביניהם לאחר שהוכחה בו כוונת שיתוף. נאמר אף זאת, כי בזוגיות שנייה, מגיעים לא אחת בני הזוג לקשר כאשר צברו כבר רכוש ניכר, למשל נכסי נדל"ן. על כן, עליהם להגן עליו במסגרת הסכם ממון, פן ימצאו עצמם חולקים את אותו רכוש עם בן/בת הזוג בעת פרידה. יתרה מזאת, אם למי מבני הזוג יש ילדים, עליהם לשמור על זכויות הירושה שלהם ברכושו, הן באמצעות צוואה והן באמצעות הסכם ממון.