נכנסתם לקשר זוגי כאשר יש כבר בבעלותכם דירה? חשוב שתערכו הסכם ממון, על מנת להגן על קניינכם בנכס. זאת משום שללא הסכם, יוכל הצד השני לטעון לזכויות בדירה בעת פרידה. מהו הסכם ממון? כיצד הוא מגן על דירה? מתי צריך לחתום על הסכם זה? האם הסכם ממון רלוונטי רק לזוגות נשואים ומדוע חשוב לקבל ליווי משפטי בסוגיה זו?

הקדמה

על פי חוק יחסי ממון, בעת גירושין של בני זוג, ייערך ביניהם איזון משאבים. משמעות הדבר הוא כי כל הרכוש המשותף אשר צברו לאורך חייהם יחד, יתחלק בין בני הזוג שווה בשווה. רכוש אישי, אשר נקנה לפני הנישואין, יחזור לבעליו, אלא אם הוכחה בו כוונת שיתוף. הסדר זה של חלוקת הרכוש, טומן בחובו בעייתיות רבה ומעורר לרוב מחלוקת עמוקה בין הצדדים בעת גירושין, בשל השלכותיו על אורח חייהם לאחר הפרידה.

הסכם ממון על דירה

בעשורים האחרונים, גיל הנישואין עלה משמעותית ואנשים רבים מגיעים לקשר הזוגי כאשר הספיקו לצבור רכוש משמעותי, למשל לקנות דירה. כאשר בני הזוג רוצים להינשא, חשוב מאוד לאותו צד לערוך הסכם ממון על מנת להגן על קניינו בנכס. מדוע? משום שללא הסכם ממון, במקרה של פרידה, נותר פתח לבן/בת הזוג, לדרוש זכויות בדירה.  

אמנם, מדובר בנכס שנרכש לפני הנישואין, אך ככל וניתן להוכיח כוונת שיתוף בנכס (למשל מגורים משותפים בדירה) הופך זה לנכס משותף הנכלל בחלוקת הרכוש בין הצדדים. במסגרת הסכם ממון, ניתן לקבוע באופן מפורש כי אותה דירה, תישאר רכוש אישי של הצד שקנה אותה ולבן/בת הזוג לא יהיו זכויות בה בעת פרידה.

מתי חותמים על הסכם ממון?

התשובה לשאלה זו היא פשוטה, מתי שבני הזוג יחפצו בכך. כלומר, ניתן לערוך הסכם ממון בכל שלב של הקשר הזוגי, אם בתחילתה של מערכת היחסים ואם לאחר שבני הזוג חיים יחד שנים רבות. ישנם זוגות אשר בוחרים לחתום על הסכם ממון לפני החתונה, על מנת שיוכלו להיות שקטים כי הנושא הכספי מוסדר ביניהם ואצל אחרים הנושא עולה רק לאחר שכבר נישאו. האם הסכם זה רלוונטי רק לזוגות נשואים או כאלו העומדים בפני מיסוד הקשר?

לא, גם ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם ממון ואף מומלץ לעשות כן, מן הטעם כי הלכת השיתוף אותה הזכרנו לעיל חלה גם על זוגות אלו. על כן, אם ניקח את הדוגמא של דירה, כאשר אחד מבני הזוג רכש דירה לפני תחילתו של הקשר והצד השני יוכל להוכיח בה כוונת שיתוף, הרי שבעת פרידה, יהיה הוא זכאי לזכויות בה אלא אם חתמו הצדדים על הסכם ממון המגן על בעלותו הבלעדית של בן הזוג בנכס.

אישור הסכם ממון

בשונה מחוזה רגיל, אשר חתימת הצדדים עליו מספיקה כדי לתת לו תוקף מחייב, תוקפו המשפטי של הסכם ממון, מותנה באישור של נוטריון או באישור של בית משפט. זאת כדי לוודא כי בני הזוג חותמים על ההסכם מתוך רצון כנה וחופשי ולא בשל לחץ המופעל עליהם על ידי בן הזוג או על ידי משפחתו. הנחת המוצא של המחוקק הייתה כי היות שהצדדים להסכם הם בני זוג המנהלים מערכת יחסים אינטימית ולא אנשים זרים בעלי אינטרס עסקי קר, כדאי כי יהיה גורם ניטרלי המעורב בהליך זה ואשר יתרשם כי הצדדים חותמים על ההסכם מרצונם ולא מתוך לחץ כאמור.

השאלה אל מי יש לפנות לצורך אישור ההסכם, תלויה במועד שבו מבקשים בני הזוג לחתום על ההסכם. כאשר מדובר על בני זוג שטרם נישאו, או על ידועים בציבור, ניתן לפנות לנוטריון או לבית המשפט, על פי בחירת הצדדים. אולם, כאשר בני הזוג עורכים את ההסכם לאחר החתונה, ישנה חובה לפנות לבית המשפט לצורך אישור ההסכם.

חשיבות הליווי המשפטי

קיבלתם החלטה כי אתם רוצים לערוך הסכם ממון? פנו לעורך דין לדיני משפחה, אשר ינסח עבורכם את ההסכם על פי הצרכים והנתונים האישיים שלכם. הסכם ממון טוב ייתן לכם מענה לכל ענייני הרכוש, הן לגבי נכסים שבבעלותכם ערב חתימת ההסכם והן לגבי רכוש עתידי. נזכיר כי עריכת הסכם ממון רלוונטית לכל זוג, יהיה כעת מצבו הכלכלי אשר יהיה, היות שמדובר בהסכם הצופה פני עתיד.

עם זאת, הסכם ממון חשוב במיוחד כאשר יש בבעלותו של מי מהצדדים, או שניהם, רכוש משמעותי כבר בהווה, כגון דירה למשל, כפי שהזכרנו לעיל. אז יש צורך מובהק להגן על הזכות הקניינית של בן הזוג בנכס ולמנוע אפשרות כי הצד השני ידרוש זכויות בו בעת פרידה. לצד ניסוח ההסכם, יטפל עורך הדין גם בהליך האישור, כאמור לעיל, המתקיים אצל נוטריון או בבית המשפט, בהתאם למועד עריכת ההסכם.