לא אחת מערכת יחסים בין בני זוג עלולה לעלות על שרטון ולהגיע אל קיצה. פעמים רבות, סיום הקשר הזוגי מלווה בלא מעט אמוציות ומריבות בין בני הזוג בפרט כאשר קיים רכוש ונכסים אחרים הדורשים חלוקה ביניהם. הסכם ממון הוא למעשה הכלי המשפטי אשר העניק המחוקק לבני הזוג מתוך רצון להקנות להם יכולת לשלוט ברכוש השייך להם ולהבטיח כי במקרה חלילה של גירושין לא יפגעו זכויותיהם.

עריכת הסכם ממון טרם הנישואין יקנה שקט נפשי לבני הזוג ואף יש בידו לסייע ליציבות הקשר הזוגי ושמירה על התא המשפחתי. כפי שנראה במאמר זה, ניתן לערוך הסכם ממון בכל שלב בו נמצאים במערכת היחסים אך כאשר מדובר בבני זוג אשר טרם נישאו ובפרט כאשר לאחד מבני הזוג רכוש ונכסים, ההמלצה היא כי עוד טרם ליל הכלולות יערך הסכם ממון בין השניים.

 

הסכם ממון הוא הכלי המשפטי לשמירה על זכויותיכם

ללא ספק, כל בני זוג אשר עמדו מתחת לחופה לא דמיינו את האפשרות כי דרכיהם יפרדו ובטח לא באופן אשר יגרום להם לפנות לערכאות משפטיות בגין סכסוך כספי. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מאחוז הגירושין הגבוה הקיים במדינת ישראל אשר הולך וגדל עם השנים. במצב בו כל זוג שלישי פותח בהליכי גירושין, כל בר דעת יבין כי מומלץ להבטיח את זכויותיו ויפה שעה אחת קודם.

הסכם ממון אשר נערך כנדרש, יוכל להבטיח כי גם כאשר בני הזוג יסיימו את מערכת היחסים באופן לא חברי יוכלו הם לשמור על הנכסים והרכוש השייך להם. הסכם ממון נועד למעשה להבטיח הגנה מלאה לבני הזוג במקרה של גירושין ושמירה על זכויותיהם בהתאם להסכמות שהעלו על הכתב בהסכם.

חשוב לשים לב כי הסכם ממון אינו מיועד רק לבני זוג אשר מחזיקים בכספים או רכוש ערב הנישואין, הסכם זה מיועד גם לזוגות אשר מעוניינים להסדיר את יחסיהם הכלכליים והכספיים העתידים כגון במקרה בו צפויה להתקבל ירושה או הכנסה כספית ממקור עתידי.

 

השפעתו של הסכם ממון על צוואה וירושה

כפי שצוין קודם לכן, הסכם ממון מסדיר את יחסיהם הכלכליים של בני הזוג וקובע מהו הרכוש השייך לכל אחד מהם. במסגרת צוואה או ירושה, יכול המוריש להעניק ליורש רק את החלק השייך לו בלבד. נניח ובני הזוג סיכמו כי הדירה שברשותם תחולק ביניהם שווה בשווה הרי שבן הזוג יוכל להוריש או להעניק במסגרת הצוואה שיערוך אך ורק את חלקו היחסי בהתאם להסכם הממון.

מסיבה זו ועל מנת שניתן יהיה להבטיח את זכויותיכם וזכויות יורשכם באופן הטוב ביותר, מומלץ לערוך בנוסף להסכם ממון גם צוואה אשר תקבע ברחל בתך הקטנה כיצד יחולק הרכוש השייך לכם במקרה חלילה של מוות.

 

מהו הסכם ממון וכיצד הוא נערך

הבסיס המשפטי להסכם ממון קיים בסעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 ומעלה שלושה אלמנטים בסיסים המתקיימים בהסכם ממון.

  1. הסכם ממון הנערך בין בני זוג – הסכם ממון באופן טבעי יערך וייחתם על ידי בני הזוג כאשר יחסיהם תקינים.
  2. הסכם הנערך בכתב – הסכם ממון חייב להיערך על ידי הצדדים בכתב. הסכם בעל פה אינו מקיים את דרישת החוק.
  3. ההסכם ממון טעון אימות משפטי – בהקשר לאימות משפטי יש לשים לב להבחנה בין הסכם ממון אשר נערך טרם הנישואין לבין הסכם שנערך לאחר מכן. ככל ומדובר בהסכם שנערך לפני הנישואין, די שיאומת בידי נוטריון בעוד הסכם שנערך לאחר הנישואין טעון אימות של בהמ"ש לענייני משפחה או בית הדין הדתי.

בהסכם ממון מסדירים למעשה הצדדים את יחסיהם הממוניים דהיינו כיצד תתבצע חלוקת הרכוש במקרה חלילה של גירושין, פרידה של אחד מבני הזוג.

 

הסעיפים העיקריים שהסכם ממון מכיל

היות והסכם ממון הוא מסמך המסכם את רצונותיהם של בני הזוג והסכמותיהם הרי שניתן ליצור הסכם התפור בדיוק למידותם של בני הזוג הנושא בתוכו את התנאים הספציפיים אשר בחרו להציב לעצמם. יחד עם זאת, בהסכם ממון ניתן למצוא שלושה חלקים עיקרים ומרכזיים המהווים אבן יסוד בהסכמים מסוג זה.

רכושו של בן הזוג אשר הגיע עמו טרם הנישואין – חלק זה בהסכם יפרט את כל הרכוש אשר בן הזוג הביא עמו קודם הנישואין. רכוש זה יכלול בין היתר כספים שבן הזוג צבר, קופת פנסיה וקרנות השתלמות, נכסי מקרקעין, דירת מגורים וכן כל דבר אחר השייך לו.

רכושם העתידי של בני הזוג – ממועד הנישואין והקמת התא המשפחתי צוברים בני הזוג יחד ולחוד רכוש משותף ונפרד. בחלק זה של ההסכם יפורט כל הרכוש העתידי שיצברו בני הזוג יחד ולחוד. בדומה לחלק הקודם, גם בסעיף זה ניתן לכלול נכסים, כספים וכו' אשר בני הזוג יצברו.

חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה – בחלק זה של ההסכם יקבעו ויחליטו בני הזוג כיצד ובאיזה אופן יחולק רכושם והנכסים שצברו במקרה חלילה של גירושין או פרידה. חלוקה זו תקבע בהתאם לרוח הצדדים איזה רכוש יישאר בידי בן הזוג ואיזה רכוש יחולק ביניהם שווה בשווה.

לסיכום, הסכם ממון הוא הפתרון להבטיח הגנה מלאה על זכויותיכם במקרה של גירושין או פרידה. הזדרזו ופנו להסדיר את יחסיכם הכלכליים והבטיחו את שלמותם.