בתי המשפט לענייני משפחה דנים רבות בסכסוכי ירושה, המתעוררים למשל בין אחים, אשר ירשו את הוריהם וכעת, ישנה מחלוקת מהותית ביניהם בעניין זה. אין המדובר בעוד סכסוך בין בעלי אינטרסים מנוגדים, אלא בבני משפחה. על כן נדרשת במקרה זה התמודדות שקולה וזהירה מצד כל הצדדים, כדי שבסופו של יום, מה שהתחיל כסכסוך כלכלי, לא יהפוך לקרע משפחתי.

מתי נוצר סכסוך ירושה?

סכסוכי ירושה יכולים להיווצר בסיטואציות שונות ואנו נתייחס לאחת השכיחות שבהן: הורים ערכו צוואה ובמסגרתה הורישו את מרבית רכושם לאחד הילדים וליתר, חלק קטן בלבד מן הרכוש. חלוקת לא שיוונית של הירושה בין הילדים, יכולה לנבוע בין היתר בשל קשר הדוק וקרוב יותר בין ההורים לאחד הילדים. במקרים אחרים המניע יכול להיות דאגה, כאשר ישנו ילד שהוא פחות יציב כלכלית מאחיו ולכן מבקשים ההורים להבטיח את עתידו במסגרת הצוואה. תהיה הסיבה אשר תהיה, בהעדר חלוקה שווה של הרכוש בין הילדים, עלול להיווצר סכסוך ירושה, כאשר האחים המרגישים מקופחים, אינם מוכנים לקבל את המצב לאשורו ומבקשים לערער על הצוואה. את סכסוך הירושה הזה ניתן לפתור באחת משתי דרכים: על ידי פנייה לערכאה משפטית בהליך התנגדות לצוואה או באמצעות גיבוש הסכמה בין הצדדים בהליך גישור.

דרכי מלחמה או שלום

כאשר נוצר סכסוך ירושה, ישנן שתי אפשרויות עיקריות להתמודד עמו. האחת היא הגשת התנגדות לצוואה, הליך המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה. במסגרתו, ינסו האחים להוכיח כי קיים פגם בצוואה המצדיק את פסילתה וכך למנוע כי אחד האחים יקבל חלק גדול יותר ברכוש. אם ההתנגדות תתקבל, יחולק הרכוש על פי סדר הירושה שבחוק, המקנה לכל אחד מהילדים חלק שווה בעזבון. ניהול הליך משפטי מטיל על הצדדים עלויות נכבדות וחשוב מכך, יש בדבר כדי להחריף את המתח בין האחים ולפלג את המשפחה סביב הסכסוך. לעומת זאת, האפשרות השנייה היא בחירה בדרך של שלום, אז, ימנעו הצדדים ממאבק משפטי בערכאות ויפנו להליך של גישור על מנת למצוא פתרון מוסכם לסכסוך. עלויות הגישור נמוכות בהשוואה להוצאות ניהול הליך בבית המשפט וכן, יש בהליך הגישור גם את הפוטנציאל לרכך את הכעסים בין הצדדים היות שמתנהל שיח לגיבוש פשרה.   

הגשת התנגדות לצוואה

דיני הירושה מאפשרים לכל אדם המעוניין בכך להתנגד לצוואה. משמעות הדבר היא כי המתנגד מבקש לפסול את הצוואה ואם התנגדותו תתקבל, יחולק העזבון על פי ירושה שבדין או על פי צוואה תקפה אחרת של המנוח. ניתן להגיש התנגדות לצוואה בגין אחת מעילות הפסילה שבחוק, ביניהן: הצוואה הנה לטובת העדים, אי כשירות המצווה, השפעה בלתי הוגנת ועוד. ככלל, נטל ההוכחה הוא על המבקש לפסול את הצוואה ועליו לבסס את טענותיו היטב, בגיבוי ראיות רלוונטיות. אחת העילות השכיחות במסגרת הליך התנגדות לצוואה היא השפעה בלתי הוגנת. משמעותה היא כי המנוח היה תלוי באופן עמוק ומקיף ביורש וזה השתמש בתלות הזו כדי להשפיע על המנוח להוריש לו את רכושו. במצב זה, נשלל הרצון החופשי של המצווה ועל כן יש לבטל אפוא את הצוואה. זאת משום שצוואה שלא נערכה מרצונו הכנה של האדם אינה תקפה מבחינה משפטית. נמחיש את הדברים באמצעות המקרה אליו התייחסנו, סכסוך ירושה בין אחים.

השפעה בלתי הוגנת

במקרה שהצגנו, הורישו הורים את רכושם באופן לא שווה בין האחים, כאשר אח אחד קיבל נתח נכבד מן הירושה. מצב זה יוצר ללא ספק תחושת קיפוח, אשר לעיתים מתקבלת בהבנה ולעיתים מובילה להגשת התנגדות לצוואה. זאת למשל, כאשר סבורים האחים כי הצוואה אינה משקפת את רצונם הכנה של ההורים, אלא נובעת מתוך השפעה בלתי הוגנת. אז, ינסו האחים להוכיח לבית המשפט כי בין האח שקיבל את מרבית הרכוש, לבין ההורים, הייתה תלות עמוקה ומקיפה, אותה ניצל האח כדי להשפיע על תוכנה של הצוואה. הכוונה הנה לתלות בכל מישורי החיים: נפשית, פיזית, חברתית וכלכלית. במצב זה, כאמור, נשלל רצונם החופשי של ההורים ויש מקום לבטל את הצוואה. על מנת שבית המשפט יקבל את ההתנגדות, יידרשו האחים לתמוך את טענותיהם בראיות מתאימות כגון: עדויות של בני משפחה אחרים, חברים או שכנים לגבי טיב הקשר בין אותו אח לבין ההורים; בקיאות האח בענייני הכספים באופן משמעותי יותר מיתר האחים, הוכחות באשר למעורבות האח בעריכת הצוואה וכיו"ב.

פתרון הסכסוך באמצעות גישור

כאמור מעלה, ניתן להתמודד עם סכסוך ירושה גם בדרך אחרת, של פנייה להליך גישור. במקום להגיש התנגדות לצוואה ולנהל הליך משפטי יקר שיכול לארוך זמן רב ולפלג את המשפחה, בוחרים בדרך של הסכמה. אז, הצדדים יכולים לחסוך משמעותית בעלויות וכן לסלול את הדרך חזרה ליחסי משפחה חמים על אף הסכסוך. היות שבשלב זה קיימת מחלוקת עמוקה בין הצדדים, הם זקוקים לצד שלישי שיסייע להם להגיע לעמק השווה. לשם כך נועד הליך הגישור, בו מציג כל אחד מן הצדדים את טענותיו והמגשר שהנו נטרלי, מציע פתרונות משפטיים לפשרה, תוך התאמתם לאופיים של הצדדים ולנסיבות המקרה. בדוגמא שלנו, פתרון מוסכם יכול להיות למשל הסכם חלוקת עזבון. במסגרתו, יסכימו היורשים על חלוקה אחרת של הרכוש ממה שנקבע בצוואה. אז, כל צד נדרש להתפשר מעט למען גיבוש הסכמה וסיום הסכסוך ללא מאבק משפטי.

 

קישורים רלוונטיים

רשם הירושות 

בקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו ירושה

 ירושה על פי צוואה