על מנת שניתן יהיה להבין את משמעותו של ייפוי כוח מתמשך יש לבדוק תחילה מה עומד מאחורי כלי משפטי זה המאפשר לכל אדם בגיר להחליט ולקבוע מי הגורם אשר יטפל בענייניו אם וכאשר חלילה יגיע למצב שהוא לא יוכל לעשות זאת בכוחות עצמו. הדאגה ליום בו אדם לא יוכל לשלוט ולטפל בענייניו המשפטיים, הרפואיים או הכספיים בכוחות עצמו, עמדה לנגד עיניו של המחוקק אשר פעל והסדיר את האפשרות להעניק לאדם לקבוע את הגורמים אשר יעשו זאת בתנאים שיקבע.

במאמר זה נבדוק ונראה מהו ייפוי כוח מתמשך ומהי מטרתו. נבדוק מי יכול לערוך ייפוי כוח זה והאם הממנה (מייפה הכוח) רשאי למנות מספר מיופיי כוח וכן מהן הפעולות הדורשות אישור בית משפט או הסמכה ספציפית.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך ולמה הוא נועד

היות ואנו לא יודעים מה ילד יום והאם מצבנו הבריאותי יאפשר לנו לנהל את עניינינו עד יומנו  האחרון, איפשר המחוקק לערוך ייפוי כוח מתמשך באמצעותו יוכל כל אדם בגיר לקבוע מי יטפל בענייניו כאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו וכן בגין אילו דברים יוכל לעשות כן. ייפוי כוח מתמשך נערך בעיקר בקרב אנשים הסובלים מבעיות בריאותיות כגון דימנציה וכן בעיות אחרות העלולות להביאם בעתיד למצב של חוסר יכולת לתפקד.

בייפוי הכוח המתמשך רשאי הממנה (מייפה הכוח) לקבוע כי הממונה (מיופה הכוח) יפעל בשמו וינהל את ענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות כן. הממנה רשאי לקבוע בגין אלו דברים יפעל מיופה הכוח בשמו וכן רשאי הוא לקבוע את זהות המיופה. מיופה הכוח חייב להיות בגיר בעצמו וכן כפי שנראה מיד עליו לעמוד במספר תנאים בסיסים.

חשוב לזכור כי הממנה, האדם אשר מייפה את כוחו של פלוני אלמוני לנהל את ענייניו, חייב להבין את המשמעות של ייפוי כוח מתמשך בעת החתימה וכן את תוצאותיה. ייפוי כוח מתמשך יערך ויחתם בפני עורך דין שהוסמך לכך וכן גם מיופה הכוח יחתום עליו. חתימות הצדדים על ייפוי כוח זה מעניקות לו את תוקפו המשפטי.

 

התנאים לעריכת ייפוי כוח מתמשך

בעריכת ייפוי כוח מתמשך צריכים להתקיים מספר תנאים על מנת שיינתן לו תוקף משפטי. על הממנה ומיופה הכוח להיות בגירים מעל גיל 18. כמו כן, בהתקיים אחד מהמצבים הבאים לא יוכל אדם להתמנות כמיופה כוח חרף היותו בגיר:

 

מי רשאי לאמת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יערך ויחתם על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה מקצועית מיועדת לכך והוכשר על ידי האפוטרופוס הכללי. כמו כן, לא יהיה לעורך הדין החותם על ייפוי הכוח עניין אישי באמור בו או בתוכנו. כאשר מייפה הכוח מעוניין לייפות את כוחו של אדם בעניין מקצועי רפואי למשל, ייפוי הכוח יחתם בפני בעל מקצוע דהיינו בפני רופא. על מנת שייפוי הכוח יכנס לתוקפו יש להפקידו במרשם האפוטרופוס הכללי.

 

אלו דברים ניתן לקבוע בייפוי כוח מתמשך ומה טעון הסמכה ספציפית 

בייפוי כוח מתמשך רשאי הממנה לקבוע ולהתנות את ניהול ענייניו באופן בו יבחר בהתאם לשיקול דעתו. מייפה הכוח רשאי לקבוע קביעה כללית כי פלוני אלמוני יטפל בעניין כזה או אחר כפי ראות עיניו. מייפה הכוח רשאי אף לייפות מספר מיופה כוח ולחלק ביניהם את האחריות לטיפול בענייניו באופן בו יבחר.

יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם צריך מייפה הכוח להסמיך את האדם שיבחר באופן ספציפי לביצוע פעולה כזו או אחרת. כך למשל, במידה ומייפה הכוח מעוניין להעניק מתנה בשווי כספי מסוים לאדם מסוים יהיה עליו להסמיך את מיופה הכוח הסמכה ספציפית בייפוי הכוח לעשות כן. הסמכה כללית בעניין זה אינה תקפה.

כמו כן, כאשר מדובר בעסקת מקרקעין למשל, פעולה בשמו של מיופה הכוח בשלב מאוחר יותר טעונה אישור בית המשפט. אם נחלק את האצלת הסמכויות אשר רשאי מייפה כוח להעניק למיופה הכוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך אנו נראה כי כל פעולה מהותית אשר אינה שגרתית טעונה הסמכה ספציפית או אישור בהמ"ש.

אם כן, ייפוי כוח מתמשך הוא הכלי המשפטי אשר נועד לסייע לכם לשמור על זכויותיכם במקרה חלילה בו לא תוכלו לנהל את עניינכם באופן עצמאי. עשו זאת בשלב מוקדם והבטיחו ודאות והגנה על זכויותיכם.