לאורך חיינו אנו עושים מאמצים רבים כדי לדאוג לבני המשפחה שלנו. אחד מן הצעדים החשובים ביותר בעניין זה הוא עריכת צוואה. באמצעותה נבחר את יורשינו ונוודא כי לאחר פטירתנו, הרכוש שצברנו יעבור לבעלותם. לאור חשיבותו של נושא זה והיבטיו השונים, ריכזנו עבורכם את כל מה שחשוב לדעת לגבי עריכת צוואה.

על חשיבותה של הצוואה

בוודאי אמרו לכם לא פעם עד כמה חשוב לערוך צוואה, אולם ייתכן כי לא היה ברור לכם עד הסוף מדוע צעד זה הוא חיוני כל כך. ובכן, הנה כמה מן הסיבות המרכזיות מדוע כדאי לערוך צוואה:

בחירת היורשים: עריכת צוואה מאפשרת לנו לבחור מי יקבל את הרכוש שצברנו לאחר מותנו ועל ידי כך לדאוג לעתיד הכלכלי של האנשים הקרובים לנו. מי שנפטר ללא שערך צוואה, רכושו יחולק באופן שבו קבע חוק הירושה, אשר לעיתים, אינו תואם את הרצון האישי.
שמירה על שלום המשפחה: כסף ורכוש מהווים במקרים רבים מקור לסכסוך וזה יכול להגיע גם לפתחו של בית המשפט, להטיל עלויות כבדות על בני המשפחה ולגרום לקרע ביניהם. עריכת צוואה יכולה לצמצם באופן ניכר את הסיכוי לחיכוכים בין בני המשפחה ולשמור על שלמות היחסים.
סיטואציות מורכבות: אם הנכם במהלכו של הליך גירושין, חשוב מאוד לערוך צוואה על מנת למנוע מבן או מבת הזוג לרשת אתכם אם תלכו לעולמכם טרם מתן הגט. דוגמא נוספת היא בני זוג בפרק ב', החיים כידועים בציבור ומבקשים לדאוג כי רכושם יעבור לילדיהם ולא לבן הזוג.

סוגי צוואות

דיני הירושה מכירים בחמישה סוגים צוואה שונים. הנפוצה מבין כולן היא צוואה בעדים, אותה עורכים בפני שני עדים ועל כן היא נתפסת כמהימנה יותר. הסוג השני הנו צוואה בפני רשות ולעניין זה מדובר בשופט, רשם, דיין או נוטריון. ניתן לערוך צוואה בכתב יד והסוג הרביעי הוא צוואה בעל פה, אותה ניתן לערוך אך ורק כאשר המוריש הוא על ערש דווי.

כמו כן, ישנו סוג נוסף של צוואה והוא צוואה הדדית, אותה עורכים בני זוג בצוותא. במסגרתה הם מורישים את רכושם זה לזו וקובעים מי יקבל את רכושם לאחר ששניהם ילכו לעולמם.  לכל אחד מסוגי הצוואה שפירטנו כללים שנקבעו בחוק אשר חייבים להתקיים על מנת שהצוואה תהיה בעלת תוקף חוקי. כך למשל, בעת עריכת צוואה בעדים, יש להקפיד כי אלו יהיו בני 18 ומעלה, כשירים משפטית ושאינם נהנים מן הצוואה. על כן, ישנה חשיבות גדולה לעריכת צוואה באמצעות עורך דין מומחה הבקיא בחוקים ובכללים הרלוונטיים.

ניסוח הצוואה

האופן שבו ינוסח מסמך הצוואה הוא קריטי. צוואה אשר אינה כתובה באופן ברור ויש בה מקום לפרשנויות סותרות, יש סיכוי רב שתיפסל ואז, רצוננו כפי שהבענו בצוואה, לא ייצא אל הפועל. בעניין זה שלושה כללים מרכזיים. ראשית, על הצוואה להיות מנוסחת בלשון צווי, אם לא, הרי שיכול לעלות ספק בדבר כוונת המוריש. שנית, יש לציין באופן ברור בצוואה את פרטי היורשים על מנת שלא יהיה ספק למי התכוון המצווה להוריש את רכושו וכן, כדי לא שיהיה קושי באיתורם של היורשים.

שלישית, פרטי הנכסים הנכללים בעזבון צריכים להיות מלאים ומדויקים. לדוגמא, אם בבעלותנו דירה, עלינו לכתוב בצוואה למי אנו מורישים אותה וכן לציין את כל פרטי הנכס: מספר גוש, מספר חלקה וכתובת מלאה של הדירה.

מימוש הצוואה

חלוקת נכסי העזבון בין היורשים דורשת קבלת צו קיום צוואה, הנותן תוקף חוקי למסמך ומאפשר לממש את הצוואה. על מנת לקבל את הצו, יש להגיש בקשה אל הרשם לענייני ירושה, אשר במחוז שיפוטו נמצא מקום מגוריו האחרון של המנוח. בהעדר התנגדויות לצוואה, הליך בו נטען על ידי אדם בעל עניין כי הצוואה פסולה, יתקבל הצו תוך מספר חודשים. אז, יוכלו היורשים להעביר את הנכסים שירשו לבעלותם. לעניין זה נדגיש, כי כאשר עורכים את הצוואה באמצעות עורך דין, קטן הסיכוי כי תוגשנה התנגדויות לצוואה, שהרי עורך הדין מקפיד על ניסוח נהיר של הצוואה ועל שמירת כל הכללים.

הבקשה למתן צו קיום צוואה, מוגשת באופן מקוון ויש לצרף אליה מסמכים שונים, ביניהם, תעודת פטירה, את הצוואה עצמה ואישור שליחת הודעה ליתר היורשים על הגשת הבקשה לקבלת הצו.

פנייה לעורך דין

לעריכת צוואה היבטים משפטיים רבים, החל מבחירת סוג הצוואה ועד לאופן ניסוחה והגשת בקשה למתן צו קיום צוואה. על מנת להבטיח כי הצוואה תעמוד במבחן הזמן ובעת פטירתו של המוריש, רכושו אכן יעבור אל היורשים שבחר, חשוב מאוד לפנות  בעניין זה לעורך דין מומחה לצוואות וירושות. עורך הדין ינסח צוואה ברורה ומפורטת, אשר תעמוד בכל כללי הדין. בעת הצורך לשנות את הצוואה, הוא יטפל גם בכך וידאג לניסוח נהיר של התיקונים. כן, ניתן להפקיד את הצוואה אצל עורך הדין וכאשר המוריש ילך לעולמו, יטפל הוא ביעילות בהוצאת צו קיום צוואה וייצג את היורשים ככל שתוגש התנגדות לצוואה.