נגיף הקורונה יצר משבר בכל תחומי החיים שלנו. הוא הותיר רבים ללא מקור פרנסה, ילדים ללא מסגרות חינוכיות ויש לו עוד השפעות שליליות רבות. אבות גרושים נאלצים להתמודד בימים אלו עם הקושי לעמוד בתשלומי מזונות הילדים ועולות מחלוקות בשאלת זמני השהות, לאור ההיעדרות המתמשכת של הילדים מהגנים ומבתי הספר. האם משבר הקורונה מהווה עילה להפחתת מזונות ילדים וכיצד הוא משפיע על קיום זמני השהות?

וירוס הקורונה – עילה להפחתת מזונות?

ככלל, שינוי מזונות ילדים מתאפשר רק אם הוכח שינוי נסיבות מהותי, אשר לא היה צפוי וידוע מראש והנו מצדיק את הפחתת המזונות או הגדלתם. בזמנים אלו, כאשר אבות גרושים רבים נותרו ללא מקור פרנסה בשל משבר הקורונה, הם מתקשים מאוד לעמוד בתשלום מזונות הילדים.

בקבוצה זו נכללים הן שכירים שפוטרו מעבודתם או הוצאו לחל"ת והן עצמאים שנאלצו לסגור את העסק שהקימו בשתי ידיים, או שהיקף פעילותו ירד באופן ניכר. מצב זה מעלה את השאלה, האם הירידה בהכנסות מעבודה בשל הקורונה, מהווה את אותו שינוי מהותי בנסיבות, היוצר עילה להפחתת המזונות.

ובכן, מצד אחד, ללא ספק מדובר בשינוי נסיבות ואף קיצוני מאוד ובוודאי שהוא עונה להגדרה של שינוי בלתי צפוי. עם זאת, נכון להיום, נראה כי בתי המשפט ממעטים לקבל בקשות להפחתת מזונות הילדים. זאת בשל ההנחה כי השינוי במצב הכלכלי, חריג ככל שיהיה, יכול להיות זמני בלבד. בשלב זה, שיעורי האבטלה קטנים והמשק מתחיל אט אט להתאושש. על כן, לרוב, בתי המשפט אינם רואים בו הצדקה להפחתת סכום המזונות שנקבע. אולם, ככל שניתן להוכיח במקרה פרטני, כי ההרעה במצב הכלכלי איננה זמנית ותימשך גם עם התאוששות המשק, ייתכן כי בית המשפט ייעתר לבקשה ויפחית את דמי המזונות. על כן, אם הכנסתכם נפגעה באופן חמור ואתם מתקשים לעמוד בתשלומי מזונות הילדים, כדאי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אשר יבחן את הנסיבות ויעריך על בסיסן, את הסיכוי לקבלת בקשה זו על ידי בית המשפט.

מה בדבר זמני השהות עם הילדים?

התפשטות הקורונה גורמת לקשיים בקרב זוגות גרושים גם בקיום זמני השהות עם הילדים. הדבר בא לידי ביטוי בשני מישורים. האחד, דאגה כנה לבריאות הילדים: בקרב הורים רבים קיים חשש כי העברת הילדים מבית לבית מעלה את הסיכון להידבקות. קל וחומר כאשר מדובר על זמני שהות שווים, קרי משמורת משותפת, אז המעבר של הילדים הוא תדיר מאוד. הביטוי השני הוא ניצול לרעה של וירוס הקורונה, כדי לפגוע בזכויות זמני השהות של הצד השני. כאן מול עיניו של אותו הורה לא עומדת טובת הילדים ודאגה להם, אם כי רצון לפגוע בהורה האחר בשל משבר הגירושין.

אין ספק כי ישנם מקרים בהם צריך לשקול באופן אובייקטיבי והוגן האם יש מקום לשינוי בהסדרי זמני השהות עקב המצב למען בריאות הילדים. בוודאי אם ישנו הורה אשר נאלץ להיכנס לבידוד בשל חשש לחשיפה לנגיף, אולם יכולים להיות גם מצבים אחרים בהם ראוי לשקול זאת. כך למשל כאשר אחד ההורים חשוף לקהל רב באופן יומיומי, דבר המגדיל את הסיכוי כי יידבק בנגיף ויעבירו לילדים. כמובן שנדרש משנה זהירות עת שמדובר על הורה שהנו רופא או אח. ומהי גישת בתי המשפט בעניין זה? הנטייה היא שלא לבצע שינוי בזמני השהות, אלא אם הדבר הכרחי לטובת הילדים. הנחת המוצא היא שילד זקוק לשני הוריו, בוודאי בתקופה זו, בה שגרתו נפגעה

ועליו להסתגל למציאות חדשה ולחוסר הוודאות מתי ישובו חייו למסלולם. לכן, העמדה היא כי יש לקיים את זמני השהות כסדרן, אלא אם נדרש שינוי כפי שתואר לעיל לצורך הבטחת בריאותם של הילדים. כל ניסיון מצד הורה לסכל את זמני השהות של ההורה האחר, ללא הצדקה בריאותית לכך, לא יתקבל וההורה הנפגע יוכל לפנות לבית המשפט בבקשה להורות לצד השני לאכוף את זמני השהות.

מה עושים אם לא מסכימים?

הבעיות שהצגנו לעיל יכולות ליצור קרע חמור בין בני זוג גרושים והנפגעים העיקריים מכך יהיו כמובן הילדים. לכן, כאשר יש מחלוקת בעניין המזונות או זמני השהות, כדאי לעשות כל שניתן כדי להגיע לעמק השווה. איש אינו יודע מתי יחלוף נגיף הקורונה והתקופה הזו מייצרת גם כך, קשיים ומתח לכל הצדדים. לכן, חשוב כי שני הצדדים ינסו לבוא זה לקראת זו וידברו בשיח של פשרה, על מנת להקל אחד על השנייה בתקופה המורכבת הזו ולא להקשות עוד יותר.

כך למשל, היה והאב נותר ללא מקור פרנסה, בעוד שהאם ממשיכה להשתכר כרגיל, תוכל היא לבחון אפשרות לוותר על חלק מסכום המזונות ולו לזמן קצר. כך גם ההפך הוא הנכון, אם הכנסתו של האב לא נפגעה עקב משבר הקורונה ואילו האם פוטרה מעבודתה או הוצאה לחל"ת, יהיה זה רק הוגן, לטובת הילדים, אם יוכל האב להגדיל את דמי המזונות שהוא משלם בדרך כלל. התחשבות הדדית שכזו יכולה להועיל גם אם נוצרה מחלוקת בנושא זמני השהות, כאשר מעל הכל ברור כי שני הצדדים רוצים בטובת הילדים ובנושא זה, אם לא באף היבט אחר, הרי שהם בוודאי מסכימים.