על פי דיני הירושה, כאשר אדם הולך לעולמו, רכושו עובר אל מי שהיה בן זוגו בעת פטירתו. זאת כל עוד אין צוואה הקובעת אחרת. משכך, כאשר בני זוג מצויים בהליך גירושין ואחד מהם נפטר לפני מתן גט, בן הזוג אשר נותר בחיים יירש אותו. זאת על אף שבני הזוג נשואים על הנייר בלבד ויחסי הזוגיות שלהם הסתיימו. לכן, אם קיבלתם החלטה להתגרש, אחד הצעדים הראשונים והחשובים ביותר שעליכם לעשות, הוא לערוך צוואה.

בני זוג יורשים זה את זו

בעת פטירתו של אדם, הרכוש אשר צבר במהלך חייו עובר ליורשים שלו. ללא צוואה בה הורה המנוח למי הוא מוריש את נכסיו, זהות היורשים היא על פי דין, כפי שמופיע בחוק הירושה, תשכ"ה- 1965. על פיו, הראשונים לרשת הם בן/בת הזוג של הנפטר, כאשר הם זכאים לכל נכסי המטלטלין של המנוח ולמחצית מיתר העזבון. המחצית השנייה מתחלקת בין ילדיו של הנפטר שווה בשווה. הכלל על פיו בני זוג יורשים זה את זו, אינו מעורר קושי בדרך כלל, היות שלרוב, אנו מעוניינים כי בן או בת הזוג שלנו יירשו אותנו. אולם, כאשר בני זוג נשואים מצויים בהליך גירושין, סביר להניח כי הם אינם חפצים בכך עוד. אולם, בעיני החוק, כל עוד לא ניתן גט, מדובר עדיין בני זוג ומשכך, זכות הירושה עומדת בעינה. אם קרה המקרה ואחד מבני הזוג הלך לעולמו בעיצומו של ההליך, בן הזוג שנותר בחיים יירש אותו, למרות שבני הזוג היו פרודים בעת הזו. כדי למנוע מצב זה, יש לערוך צוואה אשר תתנה על קביעת הדין, כלומר תמנה יורשים אחרים לעזבון ותמנע אפוא מבן הזוג לרשת.

עריכת צוואה בהליך גירושין

זה קורה כמעט מדי יום, בני זוג אשר נקלעו למשבר ביחסיהם, מחליטים כי הגיעה השעה לסיים את חיי הנישואין ולהתגרש. כידוע, הליך גירושין יכול להימשך חודשים ארוכים ואף מספר שנים, בפרט אם בין בני הזוג קיימות מחלוקות מהותיות בעניינים המשפטיים והם אינם מתגרשים בהסכמה. לאור המצב המשפטי באשר לזכויות הירושה, כפי שהסברנו לעיל, הרי שחשוב מאוד כי שני הצדדים יערכו צוואה, עם הפתיחה בהליכי גירושין. כך, שאם חלילה מי מהם נפטר לפני סיום ההליך, בן הזוג שממנו בחר להתגרש לא יירש את רכושו. במסגרת עריכת צוואה, כל אחד מבני הזוג יבחר על פי רצונו האישי למי להוריש את רכושו, כאשר מטבע הדברים בדרך כלל, ימנו בני הזוג את ילדיהם כיורשים וקרובי משפחה נוספים כגון הורים ואחים. נדגיש, כי עריכת צוואה לא יכולה לפגוע בזכויותיו של בן הזוג אשר נותר בחיים, ברכוש המשותף של בני הזוג ונסביר. בהעדר הסכם ממון הקובע הסדר אחר, הרי שבעת גירושין מתחלק הרכוש המשותף שווה בשווה בין הצדדים. על כן, כל אחד מבני הזוג יכול להוריש בצוואה רק את החלק שלו ברכוש המשותף והחלק השני שייך לבן הזוג האחר, כך עריכת צוואה לא יכולה לשנות הסדר זה.

האם ידועים בציבור צריכים לערוך צוואה?

בשנים האחרונות עלתה מאוד המודעות לכך כי לזוגות ידועים בציבור יש רבות מן הזכויות של זוגות נשואים. אחת מהן היא זכות הירושה. על פי סעיף 55 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965, כל עוד אין צוואה הקובעת אחרת, ידועים בציבור יורשים זה את זו, בדיוק כפי שזוגות נשואים יורשים אחד את השנייה. ההבדל היחיד למעשה הוא כי זכות הירושה של ידועים בציבור מותנית בכך כי אף אחד מבני הזוג לא היה נשוי לאדם אחר בעת מותו של המנוח/ה. במידה שכן, הרי שאותו בן או בת זוג יהיו היורשים ולא הידוע/ה בציבור. המסקנה מדברים אלו היא כי גם בעת פרידה של ידועים בציבור, חשוב מאוד כי כל אחד מבני הזוג יערוך צוואה, על מנת למנוע מצב שבו בן הזוג ממנו ביקש המנוח להיפרד יורש אותו.

דגשים בעריכת צוואה

לאור כל האמור לעיל, אנו מבינים את החשיבות הרבה של עריכת צוואה בהליך גירושין, כמו גם בעת פרידתם של זוגות ידועים בציבור. להשלמת הדיון, נציג כמה דגשים חשובים שיש לתת עליהם את הדעת בעת עריכת צוואה:

  1. רצון חופשי: כל צוואה חייבת להיעשות מרצונו החופשי של המצווה. אם המוריש ערך את הצוואה תחת לחץ או בשל השפעה בלתי הוגנת מצד בעל עניין, היא עלולה להיפסל. זאת משום שהנחת המוצא היא כי הצוואה אינה משקפת את רצון המנוח.
  2. כשירות משפטית: היות שמדובר במסמך משפטי, על המוריש להיות כשיר לביצוע הפעולה של עריכת צוואה. פירוש הדבר הוא כי המוריש היה צלול בדעתו במועד עריכת המסמך וכי אין כל ספק בדבר ההבנה שלו את משמעותה של פעולה זו והשלכותיה.
  3. ניסוח ברור: הוראות הצוואה חייבות להיות מנוסחות באופן ברור וחד משמעי. אם לא, יכולה להתעורר מחלוקת בין היורשים באשר לפרשנות הצוואה. מצב זה עלול ליצור סכסוך ירושה ולגרום לקרע משפחתי, מצב שהמצווה בוודאי רוצה למנוע.
  4. פנייה לעורך דין: על מנת שמסמך הצוואה ישקף באופן מלא ומדויק את רצונותיו של המנוח, יהיה ערוך על פי הדין וישמור על תוקפו המשפטי, חשוב מאוד לפנות לעורך דין מומחה לדיני משפחה וירושה, לצורך עריכת הצוואה ולא לנסחה באופן עצמאי.