לכל אחד מאיתנו הזכות לבחור היכן לגור, אולם, כאשר מדובר על גירושין עם ילדים, הרי שההחלטה על מעבר מקום מגורים חייבת להיעשות בידיעה ובהסכמה של שני ההורים. קל וחומר, במצב שבו מדובר על מעבר למקום מרוחק, אשר יכול לפגוע בקשר של ההורה האחר עם הילדים.

כאשר בני זוג עם ילדים מחליטים להתגרש, הקשר הזוגי מסתיים, אולם מערכת היחסים ההורית ממשיכה. בעוד שבתחומים אחרים בחייהם, הם אדונים לעצמם וחופשיים לחיות את חייהם, הקשר ההורי מחייב את בני הזוג לשעבר להתחשב זה בזה ולא לקבל החלטות מסוימות הנוגעות לילדים באופן חד צדדי. אחת מן ההחלטות הללו היא העתקת מקום המגורים וזאת משום השפעתה הרבה על טיב הקשר של ההורה השני עם הילדים. משכך, קובע החוק כי הורה המבקש להעתיק את מגוריו, יעשה כן רק בידיעתו ובהסכמתו של ההורה האחר. בהעדר הסכמה בין הצדדים בעניין זה, ההורה המבקש לשנות את מקום מגוריו, יידרש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולקבל את אישורו. ההורה האחר יוכל להקדימו ולהגיש בקשה לצו מניעה.

העתקת מקום מגורים לאחר גירושין

במרבית המקרים, סוגיה זו של שינוי מקום המגורים, עולה מצדו של ההורה המשמורן, כאשר לרוב מדובר באם, אשר קיבלה משמורת מלאה על הילדים והיא מבקשת עתה לעבור למקום מגורים מרוחק מן האב. נדגיש, כי הגדרתו של הורה כמשמורן יחיד אינה מקנה לו זכות מיוחדת בעניין זה. כלומר, האם לא תהיה רשאית לבצע את המעבר הזה מבלי שקיבלה את הסכמתו של האב או את אישורו כאמור של בית המשפט.

הזכות לעבור מול הזכות למשמורת

הסוגיה שלפנינו נוגעת בשתי זכויות המתנגשות זו בזו: האחת היא זכות התנועה, אשר במסגרתה ראוי לאפשר להורה המשמורן לשפר את חייו ולהעתיק את מקום מגוריו בשל הזדמנות תעסוקתית, זוגיות חדשה וכיו"ב. מולה עומדת זכותו של ההורה הלא המשמורן לקיים קשר רציף עם ילדיו ולפעול אפוא למניעת מעבר המגורים, היכן שזה עלול לפגוע בכך. לטובת מי פוסקים בתי המשפט בנושא זה? כמובן כי כל מקרה נבחן לגופו ובית המשפט יידרש להכריע בין האינטרסים הסותרים, כאשר העקרון המנחה אותו הוא טובת הילד ובמסגרתה יש להכריע את הכף לטובתו של מי מהצדדים. ניתן לומר כי ככלל, לא ישלול בית המשפט את זכותו של ההורה לעבור, היכן שהמעבר יכול להטיב עם הילד ולא יפגע באופן ניכר בקיום זמני השהות של הילד עם ההורה האחר. אולם, היכן שהמעבר שולל את קיומו של קשר סביר ביניהם, סביר להניח כי בית המשפט לא יאשר את העתקת מקום המגורים.

צו למניעת מעבר מגורים

כאשר עולה אצל הורה אחד החשש כי ההורה האחר יעתיק את מקום מגוריו עם הילדים, ללא ידיעתו, או לאחר שזה הביע את התנגדותו, יוכל הוא לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו למניעת מעבר מגורים. אם הבקשה תתקבל, בית המשפט ימנע מאותו הורה לבצע את המעבר. חשוב מאוד שלא להתמהמה בעניין זה ואם קיים חשד למעבר חד צדדי, על ההורה המתנגד לו לפנות באופן מיידי לקבלת ייעוץ משפטי.

הסיבה לדחיפות היא כי שככל שהמעבר יבוצע והילדים הסתגלו למקום החדש, הסיכוי כי בית המשפט יורה להשיבם למקום המגורים הקודם הוא קטן יותר. זאת כדי שלא לפגוע שוב בשגרת חייהם ובתחושת היציבות. כפי שקיימת להורה המתנגד הזכות להגיש בקשה לצו מניעה, כך יכול ההורה המבקש להעתיק את מגוריו, לפנות לבית המשפט בבקשה לאשר את המעבר. גם כאן שני הצדדים יטענו את טענותיהם ותתקבל הכרעה.

הגירה למדינה אחרת

במקרה שבו מבקש ההורה המשמורן להגר למדינה אחרת, הופכת הדילמה שבפני בית המשפט למורכבת הרבה יותר. כאן מדובר ללא ספק בפגיעה חד משמעית בקיום הקשר בין ההורה האחר לילדים. במקביל, מניעת המעבר היא פגיעה חריפה בהורה המשמורן, אשר מבקש לבנות לעצמו חיים טובים יותר במקום אחר. במצב זה יהיה קשה מאוד לצדדים להגיע לפשרה ועל כן, על פי רוב, יגיע העניין לפתחו של בית המשפט.

עליו יהיה להציב על כף המאזניים את האינטרסים המנוגדים של ההורים ולבחון מעל הכל, מהי טובת הילד. בין שיקוליו של בית המשפט: האם הילדים יכולים לשאת נשכרים ממעבר שכזה, מהם סיכויי ההסתגלות שלהם לחיים במדינה אחרת וכמובן האם המעבר יאפשר קיומו של קשר בין הילדים להורה השני. נדגיש כי הורה הפועל על דעת עצמו ועובר עם הילדים לחו"ל ללא הסכמת הצד השני, חשוף לאישום פלילי בגין חטיפה.

האם ניתן למנוע מחלוקת בסוגיה זו?

כפי שאנו מבינים, מעבר מקום מגורים לאחר גירושין, יכול להיות נושא טעון מאוד המהווה מקור לסכסוך בין ההורים. על כף המאזניים עומדים שני אינטרסים חשובים הסותרים זה את זה ומטבע הדברים, קיים קושי להגיע לפשרה. על כן לרוב, יגיעו הדברים לפתחו של בית המשפט. עתה נשאלת השאלה, האם ניתן למנוע מלכתחילה את המחלוקת בעניין זה.

ובכן, התשובה היא בחיוב, הכיצד? לכלול בהסכם הגירושין בין בני הזוג, סעיף המתייחס באופן מפורש למקום המגורים, בו תוגבל מראש האפשרות של כל אחד מההורים להעתיק את מקום מגוריו ללא הסכמת הצד השני. כאשר נושא זה מוסדר בשלב זה, עת מנהלים בני הזוג משא ומתן לקראת חתימה על הסכם גירושין, הם לרוב נכונים יותר לפשרות. לכן, סביר להניח כי יהיה להם פשוט יותר להגיע לפתרון מוסכם בשעה זו ולמנוע אפוא מחלוקת ביניהם בעניין זה בעתיד.