מזונות זמניים

בירורה של תביעת מזונות יכול להימשך זמן רב ועל כן, קיימת האפשרות לקבלת מזונות זמניים. זאת על מנת למנוע מצוקה כלכלית עד למתן הכרעה בתביעה. סעד זמני זה רלוונטי הן במסגרת תביעת מזונות אישה והן במסגרת תביעת מזונות ילדים. קביעת גבוה המזונות נעשית בדרך של אומדן, ללא בחינה מעמיקה של נסיבות המקרה.

 

מזונות זמניים – מדוע יש בהם צורך?

במסגרת הליך הגירושין, כאשר בני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמות בסוגיות המשפטיות, מגישים הם תביעות בענייני הגירושין השונים. אחד מן הנושאים המרכזיים הוא דמי מזונות כאשר יכול ומדובר על תביעה למזונות אישה ו/או תביעה למזונות ילדים. בשל העובדה כי בירור התביעה אורך זמן, לעיתים זמן רב, רשאית האישה התובעת את דמי המזונות, בין אם עבורה ובין אם עבור הילדים, לבקש מבית המשפט לפסוק מזונות זמניים. אלו יבטיחו כי לא תיקלע למצב של חוסר ומשבר כלכלי עד להכרעה בתביעה ומתן פסק דין. כפי שיוסבר להלן, בית המשפט פוסק מזונות זמניים על דרך האומדן בלבד ועל כן אין בסכום זה בהכרח כדי להעיד על דמי המזונות הקבועים שייפסקו בסופו של ההליך המשפטי.

 

תביעה למזונות ילדים

כאשר עוברים הילדים למשמורת מלאה של האם, היא זו אשר מגישה את תביעת מזונות הילדים. במסגרתה, יוטל על האב סכום חודשי קבוע אשר נועד לדאוג לצרכי הילדים: מדור (קורת גג), אוכל, לבוש, מסגרות חינוך, הוצאות רפואיות וכיו"ב. גובה תשלום המזונות שיקבע בית המשפט, הוא פונקציה של היקף צרכי הילדים, לצד מצבם הכלכלי של שני ההורים. בקשה לקבלת מזונות זמניים נפוצה מאוד בתביעות אלו, על מנת למנוע מצב שבו לא תוכל האם לכלכל את הילדים, עד לסיומה של בירור התביעה. בעת קביעת גובה התשלום, לא יילקחו בחשבון בדרך כלל הוצאות חריגות וסכום המזונות ישקף את צרכי הילדים הבסיסיים. לעניין תביעת מזונות ילדים חשוב לציין, כי כאשר מדובר על משמורת משותפת, סוגיית המזונות משתנה מן הטעם כי אז, נושאים שני ההורים בנטל המזונות, בהתאם לרמת הכנסתם והאב אינו נושא עוד בחובת המזונות לבדו.

 

מזונות אישה

על פי דין תורה, הבעל מחויב במזונות אשתו לאורך כל תקופת הנישואין וחובה זו פגה ככלל, רק עם מתן הגט. משכך, כל עוד בני הזוג עדיין נשואים, אף אם הם פרודים, רשאית האישה להגיש תביעה למזונות על מנת שיהיה לה אמצעי קיום. בדומה לתביעת מזונות ילדים, גם כאן לעיתים עולה הצורך בפסיקת מזונות זמניים, כדי למנוע מצוקה כלכלית של האישה עד אשר בית המשפט יכריע בתביעה. קביעת סכום המזונות, הן באשר לסעד זמני והן באשר לסכום הקבוע שייפסק, עד למתן גט, מתבססת על היקף צרכיה של האישה, רמת החיים אליה הורגלה בתקופת הנישואין ומצבם הכלכלי של שני הצדדים. כך למשל, כאשר האישה עובדת, יקוזז שכרה מדמי המזונות שייפסקו ותביעתה תידחה אם הכנסתה מספיקה לכל צרכיה.

 

 

מזונות זמניים – על דרך האומדן

בבואו לקבוע את סכום המזונות הזמניים, בית המשפט אינו נכנס לעומקם של דברים, אלא מבצע מעין הערכה כללית, אומדן, אשר על פיו יחליט מה הוא גובה התשלום. זאת באמצעות התרשמות מרמת החיים בה חיו בני הזוג והילדים טרם החל ההליך המשפטי. מדוע סכום המזונות נקבע באופן הזה? היות שמדובר בסעד זמני, עת שטרם הונחו בפני בית המשפט כל הראיות לצורך הכרעה בתביעה. מטרתם של המזונות הזמניים הוא מחד לאפשר לצד התובע את המזונות יכולת קיום ומאידך, לא להטיל על הצד הנתבע עול כבד מדי, משטרם התבררה התביעה. על ידי קביעת סכום מזונות זמניים הולמים, כזה שאינו גבוה מדי ואינו נמוך מדי, שני הצדדים יכולים להמשיך ולנהל את ההליך המשפטי בצורה רגועה יותר ובאופן כזה שסוגיית המזונות לא יהווה קלף מיקוח למי מהם.

 

חשיבות הייצוג המשפטי

הגשת בקשה לפסיקת מזונות זמניים, כמו ניהול התביעה העיקרית והליך הגירושין כולו, מצריכים ייצוג משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בדיני משפחה וגירושין. לקראת הדיון בבקשה למזונות זמניים, עורך הדין יכין את המסמכים הרלוונטיים (למשל עלות שכ"ד או משכנתא, דפי חשבון בנק, תלושי שכר וכיו"ב) על מנת להציג תמונת מצב של רמת החיים בה חיו הצדדים וכן ראיות למצב הכלכלי כיום. כמובן כי במידת האפשר, יפעל עורך הדין לגיבוש פשרה הוגנת בין הצדדים, למשל במסגרת של גישור, על מנת לחסוך לבני הזוג את העלויות ומשך הזמן של ניהול תביעה. אולם, כאשר זו אינה מתגבשת, עורך הדין ינקוט בכל הפעולות הדרושות על מנת לשמור על זכויות הלקוח/ה בסוגיית המזונות ובכל סוגיה אחרת במסגרת  ייצוגו בהליך הגירושין.

 

 

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש

שמי אפרת חורי הרוש עורכת דין מתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה. אמא לארבעה ילדים. אני בוגרת תואר ראשון במשפטים (LLB) וכן חברה בלשכת עורכי הדין ותואר ראשון (LLB) במנהל עסקים . כמו כן אני בוגרת קורס גישור כללי וגישור משפחתי. וקורס אימון במכון ICU.