חזקת השיתוף

חזקת השיתוף היא כלל הנוגע לחלוקת הרכוש בין בני זוג, על פיה, בעת פרידה, יחולק הרכוש המשותף בין הצדדים באופן שווה. חזקת השיתוף חלה על זוגות נשואים אשר נישאו לפני 1.1.1974, טרם נכנס לתוקפו חוק יחסי ממון וכן על זוגות ידועים בציבור. חזקת השיתוף לא תחול היה ובני הזוג קבעו הסדר אחר לחלוקת הרכוש ביניהם.

 מהי חזקת השיתוף?

כאשר בני זוג נפרדים, יש לחלק ביניהם את הרכוש המשותף אשר צברו לאורך חייהם יחד. חלוקת הרכוש תתבצע על פי אחד מאלו: חזקת השיתוף שהנה כלל יציר הפסיקה או חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973. חזקת השיתוף חלה על ידועים בציבור ועל בני זוג נשואים אשר התחתנו לפני 1.1.1974, טרם כניסתו לתוקף של החוק כאמור. זוגות אשר נישאו לאחר מועד זה, חל עליהם חוק יחסי ממון, במסגרתו הסדר הנקרא איזון משאבים. שני ההסדרים, חזקת השיתוף ואיזון המשאבים, קובעים כי בעת פרידה, הרכוש המשותף שצברו בני הזוג יתחלק ביניהם באופן שווה. רכוש שנקנה לפני היווצרו של הקשר, הוא רכוש פרטי אשר יישאר בבעלותו האישית והבלעדית של אותו בן זוג ואינו נכלל אפוא בחלוקת הרכוש. כך גם דינם של מתנות וירושות שניתנו למי מהצדדים, אלא אם הוכחה בהם כוונת שיתוף ספציפי.

מתנות וירושות

חלוקת הרכוש בין בני זוג הן על פי חזקת השיתוף והן על פי חוק יחסי ממון, מתייחסת אך ורק לנכסים המשותפים. כלומר, היא כוללת את כל הרכוש שצברו בני הזוג בתקופת חייהם יחד אך אינה כוללת מתנות וירושות וכן רכוש שנקנה לפני שנרקם הקשר הזוגי. עם זאת, גם הנכסים הללו יכולים להיחשב לחלק מן הרכוש המשותף כך שהצד השני יוכל לטעון לזכויות בהם. זאת בתנאי כי הוכחה לגבי כל נכס כוונת שיתוף ספציפי מצדו של בן הזוג בעל הרכוש. הדבר נלמד בכל מקרה לגופו על פי נסיבותיו, כאשר המחלוקת הנפוצה ביותר בעניין זה נוגעת בדרך כלל לנכסים יקרי ערך כגון דירה, אשר נקנתה לפני הנישואין או ניתנה בירושה למי מבני הזוג. במצב כזה, כוונת שיתוף יכולה לבוא לידי ביטוי בין היתר כך: בני הזוג גרו יחד בדירה, השכרת הנכס לצד שלישי ושימוש בכספי שכר הדירה למימון הוצאות המחייה ואף השקעה כספית של בן/בת הזוג בדירה, אשר השביחה את הנכס.

מהו דינם של חובות?

עד כה התייחסנו לחלוקת הזכויות ברכוש במקרה של פרידת בני הזוג. אולם מה קורה כאשר ישנם חובות? ובכן, השותפות בנכסים כוללת גם שותפות בחובות וזאת בתנאי כי מדובר בחוב משותף. הכוונה היא לכל חוב שנוצר במהלך חיי המשפחה המשותפים. כך למשל, אם לבן הזוג יש עסק, כפי שבת הזוג נהנתה לאורך השנים מרווחיו, אם נוצרו חובות בעסק, היא תהיה חבה בהם באופן שווה לבן הזוג. לעומת זאת, חובות שיצר אחד מבני הזוג, בשל התנהגות מפוקפקת, למשל ניהול רומן, או בשל התנהגות פלילית, רואים בו כחוב אישי ולא חוב משותף. פירושו של דבר הוא כי רק הצד שיצר אותו יהיה מחויב בפירעונו. נדגיש כי החזקה היא כי כל חוב שנוצר לאורך הקשר הנו חוב משותף, אלא אם יוכח לגביו כי הנו חוב אישי, כאשר נטל ההוכחה הוא על בן הזוג המבקש להחריג את אותו חוב מחלוקת הרכוש.

תחולת חזקת השיתוף על ידועים בציבור

כאמור, חזקת השיתוף חלה לא רק על זוגות נשואים (אשר נישאו  טרם 1.1.74) אלא גם על זוגות ידועים בציבור. אלו הם בני זוג אשר מקיימים מערכת יחסים אינטימית ומשק בית משותף אך לא מיסדו את הקשר ביניהם. בעת ההחלטה להיפרד, תבוצע חלוקת רכוש בין ידועים בציבור בדיוק באותו האופן שהיא מבוצעת בין בני זוג נשואים. זאת תוך הפרדה בין הרכוש המשותף שיחולק שווה בשווה בין הצדדים, לבין רכוש פרטי שישוב לבעליו. כמו כן, ככל ומי מהצדדים יוכל להוכיח כוונת שיתוף בנכס ספציפי, ייכלל זה בחלוקת הרכוש בין בני הזוג. עם זאת, קיים הבדל אחד בין שני המקרים: בשונה מזוג נשוי, ידועים בציבור הוא סטטוס טעון הוכחה. על כן, רק לאחר הצגת ראיות מתאימות בפני בית המשפט כי בני הזוג אכן עונים להגדרה זו, יוכל הוא לדון בחלוקת הרכוש ולהכריע בסוגיה.

מתי חזקת השיתוף אינה חלה?

חלוקת הרכוש בין בני זוג תיעשה על פי חזקת השיתוף, או הסדר איזון משאבים, כל עוד לא נחתם בין הצדדים הסכם אחר. כלומר, מדובר למעשה בהסדרים שהנם ברירת מחדל ובני הזוג יכולים למנוע את תחולתם אם יבחרו בכך. לעניין זה ישנן שתי אפשרויות: האחת כי בני הזוג ערכו הסכם ממון בשלב כלשהו ביחסיהם והשנייה היא כי בעת ההחלטה להיפרד, חתמו הצדדים על הסכם חלוקת רכוש. המטרה של כל אחד מן ההסכמים הללו היא זהה: בני הזוג ביקשו לקבוע באופן עצמאי ובהסכמה, על פי העדפתם האישית, את אופן חלוקת הרכוש ביניהם. בשני המקרים מדובר בצעד חיובי מאוד היות שיש בו כדי למנוע מבני הזוג להיקלע למאבק משפטי על רקע כלכלי וכך יכולים הם להיפרד בצורה מכובדת וקלה יותר.

חזקת השיתוף
חזקת השיתוף

אודות עו"ד אפרת חורי הרוש

שמי אפרת חורי הרוש עורכת דין בתחום דיני המשפחה והירושה. אמא לארבעה ילדים. אני בוגרת תואר ראשון במשפטים (LLB) וכן חברה בלשכת עורכי הדין ותואר ראשון (BA) במנהל עסקים. כמו כן, אני בוגרת קורס אימון במכון ICU. ובוגרת קורס גישור משפחה.