כל אדם בן 18 ומעלה, רשאי לחתום על ייפוי כוח מתמשך. זהו מסמך שבו אנו ממנים אדם אחר או מספר אנשים, אשר יפעלו בשמנו בעניינים שונים, כאשר נאבד את כשירותנו לעשות זאת. לצורך כך, יש לפנות לעורך דין בעל הסמכה ייעודית בנושא, אשר יסביר לממנה את משמעותיו של המסמך ויוודא כי הוא משקף באופן מלא את רצונותיו בעניין זה.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

זהו מסמך משפטי המאפשר לכל אחד מאיתנו למנות מיופה כח והוא יקבל החלטות עבורנו וינהל את ענייננו, כאשר לא נוכל לעשות זאת עבור עצמנו. הממנה יכול לקבוע את היקפו של ייפוי הכוח, להסמיכו לבצע פעולות מסוימות ולהחליט האם הוא יחול על כלל תחומי החיים: האישי, הרפואי והכלכלי, או על נושא מסוים. כמו כן, הוא רשאי להתוות במסמך קווים מנחים כיצד לקבל החלטות עבורו, על מנת להבטיח כי רצונותיו יתממשו על ידי הממונה בבוא העת. אם ירצה בכך, רשאי מייפה הכח למנות כמה מיופי כח שונים, תוך הפרדה בין תחומי האחריות שלהם.

 

מתי כדאי לערוך מסמך זה?

התשובה הטובה ביותר היא ממש עכשיו. נגיף הקורונה לימד אותנו יותר מהכל עד כמה החיים בלתי צפויים ולכן חשוב שנעשה כל שניתן היום כדי לדאוג לעתידנו ולעתיד הקרובים לנו. כפי שאנו עורכים צוואה כדי לוודא שרכושנו יעבור למי שאנו רוצים שיקבל אותו, חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך. באמצעותו נבטיח כי האדם שבחרנו למנות, עליו אנו סומכים ביותר, הוא זה שידאג לנו אם יעלה הצורך בכך, נקבע מתי ייכנס המסמך לתוקף ומה יהיו הסמכויות של הממונה.

 

מי יכול להתמנות למיופה כח?

היתרון הגדול ביותר של ייפוי כוח מתמשך הוא האפשרות למנות את מי שאנו רוצים למיופה כח. יחד עם זאת, קובע החוק מספר מגבלות כדי לשלול ניגוד אינטרסים. לכן למשל, מי שהוכרז כפושט רגל או כלקוח מוגבל חמור, לא יוכל להתמנות למיופה כח בענייני רכוש. החוק מבקש גם למנוע מצב שבו הממונה לא יהיה מסוגל למעשה למלא את תפקידו. לכן נקבע כי מיופה הכח חייב להיות מעל גיל 18 וכשיר משפטית, כך שאין המדובר במי שמונה לו אפוטרופוס או במי שחתם על ייפוי כוח מתמשך עבור עצמו וזה נכנס לתוקף.

 

באלו נושאים יטפל מיופה הכח?

ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לנושאים ספציפיים או לכל תחומי החיים וזאת על פי בחירתו של הממנה. נחלק את התחומים לשלוש קטגוריות:

  1. ענייני רכוש: הממונה יהיה רשאי לפעול בשם הממנה בכל ענייניו הכספיים, לרבות ניהול חשבונות הבנק שלו, קרנות פנסיה, ניהול עסקיו, נכסי נדל”ן, נטילת הלוואות ועוד.
  2. עניינים רפואיים: קבלת החלטות רפואיות עבור מייפה הכח כמו למשל אלו טיפולים יעבור, באילו מוסדות רפואיים יטופל ואלו תרופות ייטול.
  3. עניינים אישיים: קביעת מקום מגוריו של הממנה, סדר יומו החברתי, היקף צרכיו היומיומיים וכיו”ב.

דגשים לסמכויות הממונה

אמנם, לממנה נתונה הזכות לקבוע את סמכויות הממונה, אך כדי להגן על זכויותיו ועל האינטרסים שלו, נקבעו מספר מגבלות לעניין זה. ישנן פעולות אשר מיופה הכח יוכל לבצע רק אם הוזכרו במפורש במסמך. למשל, בהיבט הכלכלי, מעבר בין גופים פנסיוניים. בהיבט הרפואי בין היתר, מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית ולקבלת טיפול פסיכיאטרי. לצד זאת, ישנן פעולות שהממונה לא יוכל לבצע עבור הממנה, גם אם הוא הזכיר אותן מפורשות, למשל השתתפות בבחירות או המרת דת. לבסוף, יש פעולות המחייבות את אישור בית המשפט כגון הסתלקות מעזבון או עסקאות במקרקעין למעט חריגים.

 

כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך עורכים אצל עורך דין אשר ידאג לנסח מסמך בהיר ומפורט, המקיף את כל רצונותיו של הממנה. עליו לוודא כי מייפה הכח מבין את משמעות המסמך וכי הוא שלם עם בחירתו באשר לזהות הממונה והיקף סמכויותיו. נדגיש, כי על ייפוי הכוח חותם גם הממונה אשר צריך להסכים למלא את התפקיד ועורך הדין יסביר לו את האחריות המוטלת עליו. לאחר חתימת הצדדים על המסמך, עורך הדין יפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי וידאג להפעילו בעתיד, היה ומייפה הכח יאבד את כשירותו על פי חוות דעת של רופא מומחה. נציין, כי בשל חשיבותו של נושא זה, עורכי דין המעוניינים לערוך ייפוי כוח מתמשך, צריכים לקבל הסמכה מיוחדת לכך ולא כל עורך דין יכול לערוך מסמך זה.

 

מהם ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך למינוי אפוטרופוס?

ראשית, מינוי אפוטרופוס נעשה על ידי בית המשפט, בעוד שמי שמעוניין לערוך ייפוי כוח מתמשך פונה בעצמו לעורך דין והמדינה כלל אינה מעורבת. שנית, בהליך אפוטרופסות, בית המשפט הוא זה שקובע את זהות האפוטרופוס ואת היקף סמכויותיו וכן, ההליך מתבצע בדיעבד, רק לאחר שהאדם הזקוק לאפוטרופוס איבד את כשירותו. לעומת זאת, במסגרת ייפוי כוח מתמשך, הממנה הוא זה אשר קובע את זהות הממונה ואת הפעולות שהוא יהיה רשאי לבצע. כן, החתימה עליו מתבצעת כאשר הממנה כשיר וצלול. הבדל נוסף וחשוב הוא כי מינוי אפוטרופוס מטיל על בני המשפחה את עול הבירוקרטיה לפנות לבית המשפט ולבקש את המינוי. לעומת זאת, כאשר אדם בוחר לערוך ייפוי כוח מתמשך, הוא חוסך ממשפחתו את הצורך ליזום הליך משפטי משהוא קבע מבעוד מועד מי יטפל בענייניו.

 

ייפוי כח מתמשך
ייפוי כח מתמשך